ГДЗ до підручника з української мови 8 клас О.П. Глазова 2016 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 8 клас О.П. Глазова 2016 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ВСТУП
1. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Повторення та узагальнення вивченого
2. Лексикологія
3. Фразеологія
4. Основні правила правопису
Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення
5. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова
6. Речення прості та складні
7. Речення двоскладні і односкладні
Просте двоскладне речення
8. Способи вираження підмета
9. Способи вираження присудка
10. Іменний складений присудок
11. Тире між підметом і присудком
12. Узгодження головних членів речення
13. Речення непоширені і поширені
14. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
15. Означення
16. Прикладка як різновид означення
17. Додаток
18. Обставина. Види обставини за значенням
19. Порівняльний зворот
Просте односкладне речення
20. Означено-особові речення
21. Неозначено-особові речення
22. Узагальнено-особові речення
23. Безособові речення
24. Називні речення
25. Односкладні речення як частини складного речення
26. Повні й не повні речення. Тире в неповних реченнях
27. Незакінчені речення
Просте ускладнене речення
28. Однорідні члени зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком
29. Речення з кількома рядами однорідних членів
30. Однорідні й неоднорідні означення
31. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами
32. Звертання. Розділові знаки при звертанні
33. Вставні слова, словосполучення і речення
34. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення
35. Відокремлені прикладки
36. Відокремлені обставини
37. Відокремлені додатки
38. Уточнювальні члени речення