ГДЗ до підручника з інформатики 8 клас Й.Я. Ривкінд 2016 рік


Готові домашні завдання з предмету Інформатика 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з інформатики 8 клас Й.Я. Ривкінд 2016 рік безкоштовно



Обери відповідь до вправи
РОЗДІЛ 1. КОДУВАННЯ ДАНИХ
1.1. ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС. КОДУВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ ПРОЦЕС. КОДУВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2. КОДУВАННЯ СИМВОЛІВ
1
2
3
4
5
6
7
1.3. ДВІЙКОВЕ КОДУВАННЯ
1
2
3
4
5
6
7
РОЗДІЛ 2. АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРА
2.1. АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА
1
2
3
4
6
2.2. ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.3. ІСТОРІЯ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙ НИХ ПРОЦЕСІВ. ВИДИ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРІВ
1
2
3
4
5
2.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕ РИС ТИКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1
2
6
2.5. СТИСНЕННЯ І АРХІВУВАННЯ ДАНИХ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
РОЗДІЛ 3. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ
3.1. СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ В ТЕКСТОВО МУ ДОКУМЕНТІ СИМВОЛІВ, КОЛОНОК, СПИСКІВ
1
2
3
4
6
7
8
3.2. ТАБЛИЦІ В ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТАХ
1
2
6
7
3.3. СТВОРЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ТЕКСТОВОМУ НЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ
2
3
7
3.4. СТВОРЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
1
2
3
4
5
6
РОЗДІЛ 4. ОПРАЦЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА
4.1. ОПРАЦЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА
1
2
3
4
5
4.3. РОЗМІЩЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ФАЙЛІВ В ІНТЕРНЕТІ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ ПОДІЙНО- ТА ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
5.1. КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ І МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ
1
2
3
4
5.2. ПОДІЇ. ОБРОБНИКИ ПОДІЙ
1
2
3
4
5
6
5.3. КНОПКА
1
2
4
5
6
7
8
5.4. НАПИС
1
2
3
4
5
6
7
РОЗДІЛ 6. АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ’ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ
6.1. ПОЛЕ. ВЕЛИЧИНИ, СТАЛІ І ЗМІННІ ВЕЛИЧИНИ. ВЛАСТИВОСТІ ЗМІННИХ
1
2
3
4
5
6
7
8
6.2. НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
1
6.3. ЛОГІЧНІ ВИРАЗИ. ЗМІННІ ЛОГІЧНОГО ТИПУ. ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ
1
2
3
4
5
6
6.4. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6.5. ПРАПОРЦІ. ПОЛЕ З РОЗКРИВНИМ СПИСКОМ. ПЕРЕМИКАЧІ
1
2
3
4
5
6
7
8
6.6. ЦИКЛ З ЛІЧИЛЬНИКОМ
1
2
3
4
5
6
8
6.7. ЦИКЛ З ПЕРЕДУМОВОЮ
1
2
3
4
5
6.8. ВІДОБРАЖЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ
1
2
3
4
РОЗДІЛ 7. ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ
7.1. АБСОЛЮТНІ, ВІДНОСНІ Й МІШАНІ ПОСИЛАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОРІНКИ. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОРІНКИ. ДРУКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ
1
2
7.2. ПРИЗНАЧЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ, СТАТИСТИЧНИХ, ЛОГІЧНИХ МАТЕМАТИЧНИХ, СТАТИСТИЧНИХ, ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА
3
7.3. СТВОРЕННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАГРАМ РІЗНОГО ТИПУ
5
7.4. УПОРЯДКОВУВАННЯ ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ. АВТОМАТИЧНІ ТА РОЗШИРЕНІ ФІЛЬТРИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.5. ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ. УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ
1
2
3
4
5
6
7
РОЗДІЛ 8. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
8.1. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ
8.2. НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ
1
2
3
4
5
6
Практичні роботи
Практична робота 1
1
2
3
Практична робота 2
1
3
Практична робота 3
1
2
3
4
5
Практична робота 4
1
2
3
4
Практична робота 5
1
2
3
4
5
Практична робота 6
6
Практична робота 7
1
2
3
Практична робота 8
1
Практична робота 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Практична робота 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Практична робота 11
1
2
3
4
5
6
Практична робота 12
1
2
3
Практична робота 13
1
2
3
Практична робота 14
1
2
3
4
Практична робота 15
1
2
3
4
5
6
7
8
Практична робота 16
1
2
3
4
5
6
7
8