ГДЗ до підручника з хімії 8 клас О.Г. Ярошенко 2016 рік


Готові домашні завдання з предмету Хімія 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з хімії 8 клас О.Г. Ярошенко 2016 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Повторення
§ 1. Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
Застосовуємо
1
2
3
4
5
§ 2. Фізичні і хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
Застосовуємо
7
8
9
§ 3. Поняття про розчини. Масова частка розчиненої в розчині речовини
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Застосовуємо
Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома
§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів
Знаємо, розуміємо
1
3
4
Застосовуємо
17
§ 5. Поняття про родину лужних хімічних елементі
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
6
Застосовуємо
§ 6. Поняття про галогени та інертні елементи
Знаємо, розуміємо
1
3
4
6
Застосовуємо
23
24
25
§ 7. Періодичний закон Д. І. Менделєєва
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
6
9
§ 8. Структура періодичної системи хімічних елементів
Знаємо, розуміємо
1
2
3
Застосовуємо
26
27
28
§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне і нуклонне числа
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Застосовуємо
§ 10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
Застосовуємо
33
§ 11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
6
Застосовуємо
36
37
§ 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
§ 13. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів. Електронні формули атомів
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
Застосовуємо
39
40
41
§ 14. Графічні електронні формули атомів хімічних елементів
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
6
8
Застосовуємо
42
43
§ 15. Періодична система хімічних елементів з позицій теорії будови атома
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
Застосовуємо
44
45
46
§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній система та будовою атома
Знаємо, розуміємо
1
2
3
Застосовуємо
Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини
§ 18. Природа хімічного зв’язку та електронегативність елементів
Знаємо, розуміємо
1
2
3
Застосовуємо
§ 19. Ковалентний зв’язок, його утворення та види
Знаємо, розуміємо
1
2
3
5
Застосовуємо
57
58
59
§ 20. Йони. Йонний зв’язок, його утворення
Знаємо, розуміємо
1
Застосовуємо
§ 21. Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
Застосовуємо
§ 22. Кристалічні ґратки
Знаємо, розуміємо
1
Застосовуємо
§ 23. Виконання завдань різної складності
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро
Знаємо, розуміємо
1
2
3
Застосовуємо
73
74
§ 25. Молярна маса
Знаємо, розуміємо
1
2
3
Застосовуємо
§ 27. Відносна густина газів
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
6
7
8
Застосовуємо
86
87
§ 29. Виконання завдань різного рівня складності
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Тема 4. Основні класи неорганічних сполук
§ 30. Поняття про оксиди
Знаємо, розуміємо
1
2
3
5
6
7
8
Застосовуємо
§ 31. Склад і номенклатура основ
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
6
Застосовуємо
§ 32. Поняття про кислоти
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
6
7
8
Застосовуємо
§ 33. Здатність металів витискувати водень із кислот
Застосовуємо
§ 34. Поняття про солі
Знаємо, розуміємо
1
2
Застосовуємо
§ 36. Загальні хімічні властивості оксидів
Знаємо, розуміємо
1
2
3
Застосовуємо
§ 38. Хімічні властивості основ
Знаємо, розуміємо
1
2
3
4
5
Застосовуємо
§ 39. Амфотерні оксиди і гідроксиди та їхні хімічні властивості
Знаємо, розуміємо
1
2
Застосовуємо
§ 40. Хімічні властивості кислот
Знаємо, розуміємо
1
2
3
Застосовуємо
§ 41. Хімічні властивості середніх солей
Знаємо, розуміємо
1
2
3
Застосовуємо
§ 42. Загальні способи добування неорганічних речовин
Знаємо, розуміємо
1
Застосовуємо
§ 43. Генетичні зв’язки між простими речовинами та основними класами неорганічних сполук
Знаємо, розуміємо
1
Застосовуємо
Практична робота №1
1
§ 44. Значення хімічного експерименту як джерела знань
Знаємо, розуміємо
1
2
Застосовуємо
§ 45. Експериментальні задачі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§ 46. Залежність характеру елементів і властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів
Знаємо, розуміємо
1
Застосовуємо
§ 47. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ
Знаємо, розуміємо
1
Застосовуємо
§ 48. Поширеність у природі, використання середніх солей
Застосовуємо
§ 49. Виконання комбінованих завдань
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Лабораторні досліди
Лабораторний дослід №1
1
Лабораторний дослід №2
1
Лабораторний дослід №3
1
Лабораторний дослід №5
1
Лабораторний дослід №6
1
Лабораторний дослід №7
1
Лабораторний дослід №8
1