ГДЗ до підручника з хімії 8 клас О.Г. Ярошенко 2008 рік


Готові домашні завдання з предмету Хімія 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з хімії 8 клас О.Г. Ярошенко 2008 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Повторення основних питань курсу Хімії 7 класу
Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
§ 1. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро
5
§ 2. Молярна маса. Обчислення молярної маси, маси і кількості речовини за хімічною формулою
2
3
4
5
6
§ 3. Молярний об’єм газів. Обчислення газу за нормальних умов
1
2
3
4
§ 4. Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів
1
2
4
5
§ 5. Розрахунки за хімічними формулами
1
2
§ 6. Обчислення з використанням числа Авогадро
1
2
3
4
5
6
7
Тема 2. Основні класи неорганічних сполук
§ 7. Поняття про оксиди
1
3
4
5
6
7
§ 8. Поняття про кислоти
3
4
§ 9. Здатність металів витискувати водень із кислот. Витискувальний ряд металів
2
§ 10. Поняття про солі
2
3
4
5
§ 11. Поняття про основи
1
2
3
4
§ 12. Взаємодія оксидів із водою. Гідрати оксидів
1
3
4
5
§ 13. Загальні властивості оксидів. Класифікація оксидів
3
4
5
6
§ 14. Оксиди в природі. Використання оксидів
3
4
§ 15. Класифікація кислот. Загальні хімічні властивості кислот
2
3
5
§ 16. Добування хлоридної кислоти та її властивості
2
3
4
§ 17. Хімічні властивості основ
3
5
6
§ 18. Поняття про амфотерні гідроксиди. Використання основ
2
3
§ 19. Хімічні властивості солей
1
2
3
4
5
6
§ 21. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і солей
1
2
4
5
§ 22. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук
2
3
4
5
§ 23. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, обєму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції
1
2
3
4
5
Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва. Будова атома
§ 26. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів
3
§ 27. Поняття про лужні метали
5
6
7
§ 28. Поняття про галогени та інертні гази
1
2
3
4
5
§ 29. Періодичний закон Д.І.Менделеєва
4
§ 30. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва
3
5
§ 31. Будова атома. Склад атомних ядер
5
6
§ 32. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи
2
§ 34. Будова електронних оболонок атомів. Поняття про радіус атома
3
4
5
§ 35. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів. Електронні та графічні електронні формули атомів
3
4
5
§ 36. Взаємозв’язок між розміщенням у періодичній системі та їхніми властивостями
4
§ 37. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома
2
5
Тема 4. Хімічний зв’язок електронних оболонок атомів
§ 40. Поняття про хімічний звязок та електронегативність елементів
3
4
5
§ 41. Хімічний зв’язок і будова електронних оболонок атомів
1
2
3
4
§ 42. Ковалентний зв’язок, його види
3
4
§ 43. Йонний зв’язок. Кристалічні гратки
1
3
4
§ 44. Ступінь окиснення
1
2
3
4
5
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
Практична робота № 1
1
2
3
4
5
6
7
Практична робота № 2
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
ЛАБАРАТОРНІ ДОСЛІДИ
До § 9
1
До § 16
2
До § 17
3
4
5
6
До § 19
7
8
9
До § 36
10