ГДЗ до підручника з хімії 8 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля 2008 рік


Готові домашні завдання з предмету Хімія 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з хімії 8 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля 2008 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
РОЗДІЛ 1. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ
§ 1. Кількість речовини
4
5
8
9
10
§ 2. Молярна маса
§ 3. Молярний обєм. Закон Авогадро
§ 4. Відносна густина газу
РОЗДІЛ 2. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
§ 5. Оксиди
§ 6. Основи
57
59
§ 7. Кислоти
§ 8. Солі
§ 9. Властивості та використання оксидів
§ 10. Розрахунки за хімічними рівняннями
§ 11. Властивості та використання основ
§ 12. Властивості та використання кислот
§ 13. Амфотерні оксиди та гідроксиди
§ 14. Властивості та використання солей
§ 15. Способи добування оксидів
§ 16. Способи добування основ і амфотерних гідроксидів
§ 17. Способи добування кислот
§ 18. Способи добування солей
§ 19. Узагальнення знань про найважливіші класи неорганічних сполук
РОЗДІЛ 3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА
§ 21. Періодичний закон
§ 22. Періодична система хімічних елементів
§ 23. Будова атома
§ 24. Ізотопи
§ 26. Будова електронних оболонок атомів
§ 27. Періодичний закон та електронна будова атомів
§ 29. Періодична система, хімічний характер елементів і властивості простих речовин
§ 30. Періодична система і хімічні властивості сполук
РОЗДІЛ 4. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ
§ 32. Стійкість електронних оболонок. Перетворення атомів на йони
§ 33. Йонний зв’язок. Йонні сполуки
§ 34. Ковалентний зв’язок
§ 35. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронегативність атомів
§ 36. Молекулярні речовини
§ 37. Ступінь окиснення