ГДЗ до підручника з фізики 9 клас Ф.Я. Божинова, В.Г. Бар’яхтар 2017 рік


Готові домашні завдання з предмету Фізика 9 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з фізики 9 клас Ф.Я. Божинова, В.Г. Бар’яхтар 2017 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. Магнітне поле
§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле
Вправи
1
2
3
4
Запитання
1
2
3
4
5
§ 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі
Вправи
1
2
3
7
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 3. Магнітне поле струму. Правило свердлика
Вправи
1
2
3
4
5
Запитання
1
2
3
4
5
§ 4. Сила Ампера
Вправи
1
2
3
4
6
7
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
§ 5. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера
Вправи
1
2
3
4
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
§ 6. Електромагніти та їх застосування
Вправи
1
2
3
4
5
8
Запитання
1
2
3
4
5
Лабораторна робота № 1
1
2
3
4
5
§ 7. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець
Вправи
1
2
3
4
5
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
§ 8. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм
Вправи
1
2
3
Запитання
1
2
3
4
5
6
Лабораторна робота № 2
1
2
3
4
Завдання для самоперевірки до розділу 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Розділ 2. Світлові явища
§ 9. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла
Вправи
1
2
3
4
5
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення
Вправи
1
2
3
4
5
6
9
Запитання
1
2
3
4
5
6
§ 11. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало
Вправи
1
2
3
4
5
6
7
9
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
Лабораторна робота № 3
1
2
3
4
5
6
§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла
Вправи
1
2
3
5
7
Запитання
1
2
Лабораторна робота № 4
1
2
3
4
5
§ 13. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори
Вправи
1
2
3
4
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
§ 14. Лінзи. Оптична сила лінзи
Вправи
1
2
3
4
5
6
7
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи
Вправи
1
2
3
4
5
6
7
Запитання
1
2
3
4
5
6
Лабораторна робота № 5
1
2
3
4
5
6
7
§ 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція
Вправи
1
2
3
4
5
Запитання
1
2
3
4
5
6
Завдання для самоперевірки до розділу 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі
§ 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі
Вправи
1
2
3
4
5
6
7
8
Запитання
1
2
3
4
5
6
§ 18. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук
Вправи
1
2
3
4
5
6
7
10
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
§ 19. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі
Вправи
1
2
3
5
Запитання
1
2
3
4
5
6
§ 20. Шкала електромагнітних хвиль
Вправи
1
2
3
4
6
Запитання
1
2
3
4
5
§ 21. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація
Вправи
1
2
Запитання
1
2
3
4
5
6
Лабораторна робота № 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Завдання для самоперевірки до розділу 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики
§ 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи
Вправи
1
2
3
4
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання
Вправи
1
2
3
4
5
7
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів
Запитання
1
2
3
4
5
6
§ 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор
Запитання
1
2
3
4
5
6
§ 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики
Вправи
1
2
3
4
Запитання
1
2
4
Завдання для самоперевірки до розділу 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження
§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух
Вправи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Запитання
1
2
3
4
5
6
§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху
Вправи
1
2
3
4
5
6
7
Запитання
1
2
3
§ 30. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
Вправи
1
2
3
4
6
Запитання
1
2
3
4
5
§ 31. Другий закон Ньютона
Вправи
1
2
3
4
5
7
Запитання
1
2
3
4
5
§ 32. Третій закон Ньютона
Вправи
1
2
3
4
Запитання
1
2
3
4
§ 33. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння
Вправи
1
2
3
4
5
6
8
Запитання
1
2
3
4
5
6
§ 34. Рух тіла під дією сили тяжіння
Вправи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Запитання
1
2
3
4
§ 35. Рух тіла під дією кількох сил
Вправи
1
2
3
4
5
6
7
§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
Вправи
1
2
3
4
5
Запитання
1
2
3
4
§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики
Вправи
1
2
3
Запитання
1
2
3
4
5
§ 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах
Вправи
1
2
3
4
§ 39. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій
Вправи
1
2
3
4
5
6
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
§ 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес
Запитання
1
2
3
4
5
6
Лабораторна робота № 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Завдання для самоперевірки до розділу 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15