ГДЗ до підручника з алгебри 9 клас О.С. Істер 2017 рік


Готові домашні завдання з предмету Алгебра 9 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з алгебри 9 клас О.С. Істер 2017 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. Нерівності
§ 1. Числові нерівності
§ 2. Основні властивості числових нерівностей
§ 3. Почленне додавання і множення нерівностей
§ 4. Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності
§ 5. Числові проміжки. Переріз та об’єднання множин
§ 6. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності
§ 7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування
Домашня самостійна робота № 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Розділ 2. Квадратична функція
§ 8. Функції. Область визначення, область значень і графік функції
§ 9. Властивості функції
§ 10. Найпростіші перетворення графіків функцій
§ 11. Функція y = ax2 + bx + c, a ≠ 0, її графік і властивості
Домашня самостійна робота № 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§ 13. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними
§ 14. Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач
Домашня самостійна робота № 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Розділ 3. Числові послідовності
§ 15. Числові послідовності
§ 16. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії
§ 17. Сума n перших членів арифметичної прогресії
§ 18. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії
§ 19. Формула складних відсотків
§ 20. Сума n перших членів геометричної прогресії
Домашня самостійна робота № 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Вправи для повторення розділу 3
Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики
§ 21. Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку
§ 22. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події
§ 23. Класичне означення ймовірності
§ 24. Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки
Домашня самостійна робота № 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12