ГДЗ до підручника з української мови 8 клас О.М. Данилевська 2016 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 8 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 8 клас О.М. Данилевська 2016 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
ВСТУП
1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу
4
5
6
7
8
Тема 1. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
2. Розвиток мовлення. Повторення вивченого матеріалу про текст
4
7
3. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про типи мовлення
7
4. Повторення вивченого з лексикології та фразеології
2
3
4
5
6
7
8
11
5. Повторення вивченого із морфології
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6. Найскладніші орфограми в частинах мови
1
2
3
4
5
6
7. Основні правила пунктуації
2
3
4
5
6
7
8. Розвиток мовлення. Розмаїття текстів за жанрами
1
5
9. Узагальнення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ
10. Словосполучення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11. Мовностилістичні поради з уживання словосполучень
1
2
6
7
8
12. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про стилі мови
1
2
5
7
13. Речення. Різновиди речень за метою висловлення та інтонацією
1
2
3
4
5
6
7
8
14. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення
1
2
3
4
5
6
7
7.1
8
15. Підмет як головний член речення
1
2
3
4
5
6
7
16. Присудок як головний член речення
1
2
3
4
5
6
7
8
17. Тире між підметом і присудком
2
3
4
5
6
7
8
18. Розвиток мовлення. Опис місцевості як елемент розповідного тексту
1
6
19. Другорядні члени речення
1
2
3
4
5
6
7
20. Означення. Прикладка як різновид означення
1
2
3
4
5
6
7
8
21. Правопис прикладок
1
2
4
5
6
6.1
7
7.1
22. Додаток
2
3
4
5
6
7
8
23. Обставина
1
2
3
4
5
6
7
8
24. Порівняльний зворот. Розділові знаки в реченнях із порівняльним зворотом
1
2
3
4
5
6
7
7.1
8
25-26. Розвиток мовлення. Опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень
1
4
7
8
27. Узагальнення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Тема 3. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ
28. Односкладні речення
1
2
3
4
5
6
6.1
7.1
29. Односкладні дієслівні речення
1
2
3
4
5
6
7
30. Односкладні безособові речення
1
2
3
4
5
6
7
8
31. Розвиток мовлення. Односкладні речення в текстах різних стилів. Ділові папери
5
32. Односкладні називні речення
2
3
4
6
7
8
9
33. Синонімія односкладних і двоскладних речень
1
2
3
4
5
6
7.1
8
35. Повні і неповні речення
2
3
4
5
8
9
37. Узагальнення
2
3
4
6
7
8
Тема 4. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, ЗВЕРТАННЯМ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ
38. Поняття про однорідні члени речення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
39. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами
1
2
3
4
5
6
7
8
40. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами
1
2
3
4
5
6
7
41. Розвиток мовлення. Складання текстівок до зображень пам’яток архітектури, історії та культури
6
42. Однорідні і неоднорідні означення
1
2
3
4
5
6
7
43. Речення зі звертанням
1
2
3
5
6
8
44. Мовностилістичні поради з уживання звертань
1
3
4
5
6
7
8
45. Розвиток мовлення. Інтерв’ю. Складання запитань інтерв’ю для шкільної газети
3
4
46. Речення зі вставними словами та словосполученнями
1
2
3
5
6
49. Узагальнення
3
4
5
6
Тема 5. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ
50-51. Відокремлені означення. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями
1
2
3
4
5
7
8
9
10
52-53. Відокремлені прикладки. Розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками
2
4
5
6
7
8
9
56-57. Відокремлені обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення
3
5
6
7
8
58. Відокремлені додатки
2
3
4
4.1
5
59. Розвиток мовлення. Особливості побудови оповідання. Складання оповідання за поданим сюжетом
2
3
60. Узагальнення
1
2
3
4
5
6
Тема 6. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ
61. Синтаксис словосполучення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
62. Класифікація речень
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
63. Синоніміка простих речень
1
2
3
5
6
7
8
64. Виражальні можливості ускладнених речень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
65. Подорож до Королівства Синтаксису та Пунктуації: підсумковий урок-гра
1
2
3
4
5
6