ГДЗ до підручника з алгебри 9 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський 2017 рік (підручник для класів з поглибленим вивченням)

Обери відповідь до вправи
§ 1. Повторення та систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу
1. Задачі на повторення курсу алгебри 8 класу
§ 2. Квадратична функція
2. Функція
3. Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції
4. Парні та непарні функції
5. Як побудувати графіки функцій y = kf(x) і y = f(kx), якщо відомо графік функції y = f(x)
6. Як побудувати графіки функцій y = f(x) + b і y = f(x + a), якщо відомо графік функції y = f(x)
7. Як побудувати графіки функцій y = f(|x|) і y = |f(x)|, якщо відомо графік функції y = f(x)
8. Квадратична функція, її графік і властивості
9. Розв’язування квадратних нерівностей
10. Розв’язування нерівностей методом інтервалів
11. Розміщення нулів квадратичної функції відносно заданої точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
§ 3. Рівняння з двома змінними та їхні системи
12. Рівняння з двома змінними та його графік
13. Графічний метод розв’язування систем рівнянь із двома змінними
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
14. Розв’язування систем рівнянь із двома змінними методом підстановки і методами додавання та множення
15. Метод заміни змінних та інші способи розв’язування систем рівнянь із двома змінними
§ 4. Нерівності з двома змінними та їхні системи. Доведення нерівностей
16. Нерівності з двома змінними
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
17. Системи нерівностей із двома змінними
18. Основні методи доведення нерівностей
19. Нерівності між середніми величинами. Нерівність Коші–Буняковського
§ 5. Елементи прикладної математики
20. Математичне моделювання
21. Відсоткові розрахунки
§ 6. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей
22. Метод математичної індукції
23. Основні правила комбінаторики. Перестановки
24. Розміщення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
25. Сполуки (комбінації)
26. Частота та ймовірність випадкової події
1
5
7
8
9
10
11
13
27. Класичне означення ймовірності
28. Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
29. Початкові відомості про статистику
4
5
6
7
8
9
10
11
13
16
§ 7. Числові послідовності
30. Числові послідовності
31. Арифметична прогресія
32. Сума n перших членів арифметичної прогресії
33. Геометрична прогресія
34. Сума n перших членів геометричної прогресії
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
35. Уявлення про границю послідовності
36. Сумування
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11