ГДЗ до підручника з української мови 6 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2014 рік


Готові домашні завдання з предмету Українська мова 6 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з української мови 6 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2014 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Вступ
§ 1. Краса і багатство української мови
1
2
3
4
5
6
7
8
Повторення вивченого
§ 2. Синтаксис і пунктуація
§ 3. Фонетика і орфографія
§ 4. Будова слова і словотвір
§ 5. Лексика і фразеологія
Морфологія і орфографія
§ 6. Морфологія як розділ мовознавчої науки
54
55
Іменник
§ 7. Іменник як частина мови
§ 8. Іменники - назви істот і неістот
§ 9. Рід іменників
§ 10. Число іменників
§ 11. Відмінки іменників
§ 12. Відміни іменників
§ 13. Іменники першої відміни
§ 14. Відмінювання іменників другої відміни
§ 15. Відмінкові закінчення іменників в третьої відміни
§ 16. Відмінювання іменників четвертої відміни
§ 17. Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині
§ 18. Незмінювані іменники
§ 19. Способи творення іменників
§ 20. Не з іменниками
§ 21. Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -інн(я), -инн(я), -енн(я), -ив(о), -ев(о)
§ 22. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові
Прикметник
§ 23. Прикметник як частина мови
§ 24. Якісні, відносні та присвійні прикметники
§ 25. Ступені порівняння якісних прикметників
§ 26. Відмінювання прикметників
§ 27. Способи творення прикметників
§ 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників
§ 29. Одна і дві букви н у прикметниках
§ 30. Не з прикметниками
§ 31. Написання складних прикметників разом і через дефіс
§ 32. Написання прізвищ прикметникової форми
Числівник
§ 33. Числівник як частина мови
§ 34. Вживання числівників з іменниками
§ 35. Відмінювання порядкових числівників
§ 36. Відмінювання власне кількісних числівників
§ 37. Відмінювання збірних, дробових і неозначено-кількісних числівників
Займенник
§ 38. Займенник як частина мови
§ 39. Особові і зворотний займенники
§ 40. Питальні й відносні займенники
§ 41. Заперечні й неозначені займенники
§ 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники
Дієслово
§ 43. Дієслово як частина мови
§ 44. Не з дієсловом
§ 45. Види дієслів
§ 46. Перехідні й неперехідні дієслова
§ 47. Часи дієслів
§ 48. Теперішній і майбутній часи дієслова
§ 49. Дієслова першої і другої дієвідміни
§ 50. Чергування звуків у дієсловах
§ 51. Способи дієслова
§ 52. Умовний і наказовий способи дієслова
§ 53. Безособові дієслова
Повторення вивченого