ГДЗ до підручника з хімії 10 клас Н.М. Буринська, В.М. Депутат 2010 рік


Готові домашні завдання з предмету Хімія 10 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з хімії 10 клас Н.М. Буринська, В.М. Депутат 2010 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
РОЗДІЛ 1. Повторення та поглиблення теоретичних питань курсу хімії основної школи
§ 1. Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук
3
10
11
12
13
§ 2. Обчислення за хімічними рівняннями
1
3
4
5
6
7
8
9
§ 3. Сучасні уявлення про будову атома
9
§ 6. Характеристика властивостей атомів елементів
6
7
8
§ 7. Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома
1
2
3
4
5
7
9
10
§ 10. Валентність і ступінь окиснення
2
5
§ 11. Окисно-відновні реакції
9
§ 12. Розчини. Процес розчинення речовин
8
§ 13. Кількісний склад розчинів
1
2
3
4
5
6
7
8
§ 14. Гідроліз солей
3
7
8
§ 15. Хімічна рівновага
1
6
8
РОЗДІЛ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки
§ 16. Гідроген
3
6
7
§ 17. Водень. Фізичні властивості. Добування
5
§ 18. Хімічні властивості водню. Застосування
3
6
7
8
§ 20. Хлор. Фізичні властивості. Добування
4
5
7
§ 21. Хімічні властивості хлору. Застосування
5
6
7
8
§ 22. Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди
5
7
8
§ 23. Обчислення за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку
1
2
3
4
5
§ 24. Фтор. Бром. Йод
2
3
4
5
6
§ 25. Загальна характеристика
7
8
§ 26. Кисень. Озон
5
6
7
8
9
§ 27. Сірка
5
6
7
8
9
10
§ 28. Сірководень. Сульфіди
4
5
6
7
8
9
10
§ 29. Сполуки Сульфуру(ІV)
3
4
5
6
7
8
§ 30. Сполуки Сульфуру(VІ)
4
5
6
7
8
9
10
§ 31. Загальна характеристика
4
5
§ 32. Азот
3
4
5
6
§ 33. Амоніак
4
5
6
§ 34. Солі амонію
2
3
4
6
§ 35. Обчислення виходу продукту
2
3
4
5
6
§ 36. Оксиди Нітрогену
3
4
5
6
§ 37. Нітратна кислота
4
5
6
§ 38. Нітрити та нітрати
2
3
4
5
6
§ 40. Фосфор
3
4
5
6
§ 41. Сполуки Фосфору
3
4
5
6
7
§ 42. Колообіг Фосфору в природі
4
6
§ 43. Азотні та фосфорні мінеральні добрива
5
6
§ 44. Загальна характеристика
3
5
6
§ 45. Прості речовини Карбону. Адсорбція
6
§ 46. Хімічні властивості вуглецю
3
4
6
7
§ 47. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій
2
3
4
5
6
§ 48. Оксиди Карбону
5
6
7
8
§ 49. Карбонатна кислота та її солі
3
4
5
6
7
§ 50. Колообіг Карбону в природі
2
3
7
§ 51. Силіцій
3
4
5
§ 52. Сполуки Силіцію(IV)
3
4
5
8
§ 53. Силікатні матеріали
4
5
РОЗДІЛ 3. Металічні елементи та їх сполуки
§ 54. Положення металічних елементів у періодичній системі. Будова атомів
8
§ 55. Метали — прості речовини
4
5
6
§ 56. Хімічні властивості металів
2
3
5
6
7
§ 57. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом
2
3
4
6
7
8
§ 58. Загальні способи добування металів
4
5
6
§ 59. Електроліз
6
9
10
§ 60. Корозія металів
9
§ 61. Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи
6
7
§ 62. Лужні метали. Натрій і Калій
2
3
4
5
6
§ 63. Сполуки Натрію і Калію
1
2
4
5
7
8
9
§ 64. Обчислення вмісту металів у їх суміші
1
2
3
4
5
§ 65. Загальна характеристика хімічних елементів IIA групи
6
8
§ 66. Магній і Кальцій
3
4
5
6
§ 67. Сполуки Магнію і Кальцію
3
5
6
7
8
§ 69. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина
2
3
4
6
7
8
§ 70. Сполуки Алюмінію
5
9
§ 72. Залізо
4
5
6
§ 73. Сполуки Феруму
2
3
5
6
РОЗДІЛ 4. Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин
§ 75. Виробництво сульфатної кислоти
6
§ 77. Промисловий синтез амоніаку
4
7
8
§ 78. Сплави
5
6
7
8
§ 79. Доменний процес виробництва чавуну
4
5
§ 80. Способи виробництва сталі
5
Практичні роботи
Практична робота 1. Узагальнення відомостей про основні класи неорганічних сполук
Практична робота 2. Виготовлення розчину солі заданої молярної концентрації
1
Практична робота 3. Відновні властивості водню
1
Практична робота 4. Хімічні властивості хлоридної кислоти
1
2
3
4
5
6
Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки галогенів»
1
2
3
Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки Сульфуру»
1
2
3
Практична робота 7. Добування амоніаку і досліди з ним
1
2
Практична робота 8. Визначення мінеральних добрив
1
Практична робота 9. Розв’язування експериментальних задач «Сполуки Нітрогену та Фосфору»
1
2
3
Практична робота 10. Добування карбон(IV) оксиду та вивчення його властивостей. Розпізнавання карбонатів
1
2
3
4
Практична робота 11. Хімічні властивості гідроксидів металічних елементів ІА — ІІІА груп
1
2
3
4
Практична робота 12. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи ІА — ІІІА груп періодичної системи Д. І. Менделєєва»
1
2
3
Практична робота 13. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи та їх сполуки»
1
2
3