ГДЗ до підручника з фізики 9 клас Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін 2009 рік


Готові домашні завдання з предмету Фізика 9 клас онлайн.
ГДЗ до підручника з фізики 9 клас Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін 2009 рік безкоштовноОбери відповідь до вправи
Розділ 1. Eлектричне поле
§ 2. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл
2
3
§ 4. Закон Кулона
1
2
4
Розділ 2. Електричний струм
§ 9. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр
3
4
6
§ 10. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр
3
4
5
§ 11. Електричний опір. Закон Ома
2
3
4
6
§ 12. Питомий опір речовини. Розрахунок опору провідника. Реостати
3
6
7
§ 13. Послідовне з’єднання провідників
1
2
3
4
5
§ 14. Паралельне з’єднання провідників
3
4
5
6
7
§ 15. Робота й потужність електричного струму
1
2
3
4
5
6
§ 16. Теплова дія струму. Закон Джоуля – Ленца
2
3
4
5
§ 17. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники
7
§ 19. Електричний струм у рідинах
4
5
6
§ 20. Застосування електролізу
1
2
3
Розділ 4. Атомне ядро. Ядерна енергетика
§ 33. Активність радіонукліда. Правила зміщення
5
6
§ 34. Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання
1
2
3
§ 37. Екологічні проблеми атомної енергетики
1
2