Презентація на тему «Конус» (варіант 6)Слайд #1

Презентація на тему: “Конус”
Малоголовчук 11-А

Слайд #2

Конус – тіло, отримане обертанням прямокутного трикутника навколо прямої, яка являється нерухомим катетом.
Це є одна з фігур обертання

Слайд #3

Перші свідчення про властивості геометричних тіл люди знайшли, спостерігаючи за навколишнім світом в результаті практичної діяльності.
З часом вчені помітили, що деякі властивості геометричних тіл можна вивести з інших властивостей шляхом міркування. Так з'являлися теореми та доведення.

Слайд #4

S - вершина конуса,коло з центром О – основа конуса.відрізок SA=L – твірна.відрізок OA=R – радіус основи.відрізок BC=2R – діаметр основи.SO=Н – висота конуса.Кут SBO – кут нахилу твірної до площини основи.

Слайд #5

Об'єм і Площа конуса
SБ.П=1/2 PоснL=пRL
R-Радіус
L-довжина твірної
Sосн=пR
Sп.п=SБ.П + Sосн
V=1/3 Sоснh=1/3 пR h
2

Слайд #6

Види перерізу
Осьовий переріз конуса
Площиною, яка є рівнобедреним трикутником ASB
Переріз конуса площиною, подібною і паралельною до основи