Презентація на тему «Декларація прав людини»Слайд #1

Декларація прав людини

Слайд #2

Епіграф: «Не питай, що може зробити для тебе держава, а запитай себе, що ти можеш зробити для неї.» (Джон Кеннеді).
«Закони потрібні не для страху, а для допомоги громадянам.» (Вольтер).

Слайд #3

Права людини зазначені:
«Загальна декларація прав людини», Міжнародний пакт про громадянські та політичні права.

Слайд #4

Cловник
Декларація – офіційний документ, в якому проголошено певні принципи та положення.
Конвенція – договір між державами з якогось спеціального питання.
Організація об'єднаних націй(ООН) – найбільша і найвпливовіша Міжнародна правозахисна організація, створена у 1945 р.
Права людини – можливості людини мати певні матеріальні, культурні та духовні блага, необхідні їй для нормального життя та розвитку.

Слайд #5

Загальна Декларація прав людини прийнята 10 грудня 1948 р. у Парижі Генеральною асамблеєю ООН (Вищим законодавчим ООН). Цей документ визначає основні міжнародно-правові стандарти. Дотримуватися норм Загальної декларації про права людини повинна будь-яка держава, яка є демократичною.

Слайд #6

Із Загальної Декларації прав людини:
Стаття 1.
Усі люди народжуються рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і мають чинити по відношенню один до одного в дусі братерства.
Стаття 2.
Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Слайд #7

У Загальній Декларації прав людини кожна людина має право:
- на життя, на свободу, гуманне поводження з боку інших;
- на участь в управлінні своєю країною, на вільний доступ до інформації, на свободу думки і переконань;
- на працю, освіту, вільний час і медичну допомогу;
- на участь у культурному житті.

Слайд #8

Класифікація обов 'язків:
особисті (громадянські),
політичні,
економічні,
соціальні,
культурні,
екологічні.

Слайд #9

Особисті обов'язки можна поділити на фізичні (наприклад, утримувати неповнолітніх дітей) і духовні (наприклад, шанувати честь, гідність,національні почуття людини).
Економічні обов'язки — обов'язок віддавати частину свого прибутку увигляді податку на суспільні потреби та ін.
Політичні обов'язки — додержуватися конституції і законів, захищати батьківщину та ін.

Слайд #10

Соціальні обов'язки — обов'язок працювати та ін.
Культурні обов'язки — дбайливо ставитися до пам'ятників історії культурилюдства та ін.
Екологічні обов'язки — берегти природу; компенсувати збитки, заподіянізабрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природнесередовище.

Слайд #11

«Закон і ми»
Мораль і право, право і закон
Рушійні сили для життя людини,
А їх знання надасть нам вірний тон
У розвитку держави України.
Регулювати світ людських стосунків,
Впроваджувать державницький процес
Все в правознавстві міститься в рахунку,
Розумно й чесно твориться прогрес.
Щоб забезпечить молодим майбутнє,
Свідомо накопичуєм знання.
Все, що завчили, стане незабутнім,
Конкретно мусим жить, не навмання.