Презентація на тему «Азот»Слайд #1

НЕМЕТАЛИ
АЗОТ

Слайд #2

ЦІЛІ :
Сформувати уявлення про будову атома і молекули азоту.
Розглянути фізичні і хімічні властивості азоту в світлі ОВР.
Показати значення азоту як біогенного елементу.

Слайд #3

ПЛАН УРОКУ
Історія відкриття
Знаходження в природі
Будова і властивості атома і молекули
Фізичні і хімічні властивості
Здобуття і вживання

Слайд #4

ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ
1772г. К.Шєєле і Г.Кавендіш отримали азот
Д.Резерфорд описав здобуття і властивості
1787г. Лавуазье запропонував назву азот - «млявий» (а - ні, зоэ - життя)

Слайд #5

ЗНАХОДЖЕННЯ В ПРИРОДІ: 1)у вільному поляганні в атмосфері (78%),2)в зв'язаному стані (дивися таблицю)
Природна форма
Оболонка Землі
Солі амонія і азотної кислоти
Літосфера, гідросфера
Азот
Атмосфера
Азот і аміак вулканів
Літосфера
З'єднання в деяких видах палива (нафта, вугілля)
Літосфера
Нуклеїнові кислоти, білкові речовини
Біосфера

Слайд #6

БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ АТОМА
2 період, 5 група, головна підгрупа
Містить на зовнішньому енергетичному рівні 5 електронів
+7 ) )
2 5
Окислювач
N0 + 3e-  N-3
Відновник
N0 –1,2,3,4,5e-  N+1,N+2,N+3,N+4,N+5
3
1
2
4

Слайд #7

БУДОВА МОЛЕКУЛИ
N N
ЗВ'ЯЗОК:
- КОВАЛЕНТНА НЕПОЛЯРНА
- ПОТРІЙНА
- МІЦНА
МОЛЕКУЛА:
- ДУЖЕ СТІЙКА
- НИЗЬКА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ
1
3
4
2

Слайд #8

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.
Газ без кольору, запаху і смаку
Погано розчинимо у воді
Трохи легше за повітря
T пл.= -210 С
T кіп.= -196 С

Слайд #9

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Окислювальні
N20 2N-3
При нагріванні з іншими металами (Ca, Al, Fe)
При кімнатній t лише з Li
* При високій t, р, kat (Fe, оксиди Al, K) з H2
Відновні
N20 2N+2
* При t електричної дуги (3000 - 4000 З) з О2