Презентація на тему «Адсорбція»Слайд #1

Слайд #2

Адсорбтив - газ або розчинена речовина.
Адсорбент - рідина або тверде тіло, що адсорбувало газ або розчинену речовину.
Адсорбцією називається концентрування газоподібної або розчиненої речовини на поверхні розділу фаз

Слайд #3

Вивчення адсорбції
Карл Шеєле
Товій Єгорович
Ловіц
Ніколо Теодор
де Соссюр

Слайд #4

Вивчення адсорбції
Джозайя Уіллард
Гіббс
Ірвінг Ленгмюр
Майкл Поляні

Слайд #5

Види адсорбції
Розрізняють фізичну, або ван-дер-ваальсову адсорбцію і хімічну адсорбцію, або хемосорбцію. У першому випадку адсорбційні сили мають ту ж природу, що і міжмолекулярні, або ван-дер-ваальсові , сили. Фізична адсорбція завжди зворотна. При хімічній адсорбції адсорбційні сили мають хімічну природу. Хемосорбція зазвичай незворотна.
 

Слайд #6

Адсорбенти
Деревне вугілля
Силікагель
Тваринне вугілля
(кісткове)

Слайд #7

Адсорбенти
Алюмогель
Активне вугілля

Слайд #8

Адсорбенти
Алюмогель
Активне вугілля

Слайд #9

Хроматографія
На адсорбції речовин з розчинів заснований дуже важливий метод аналізу, запропонований в 1903 р. відомим російським вченим Михайлом Семеновичем Цвєтом, який розділив складний рослинний пігмент хлорофіл на складові частини. Такий метод аналізу був названий хроматографічним.

Слайд #10

Хроматографія хлорофілу
Перша стадія
Друга стадія
Третя стадія
Четверта стадія
П'ята стадія