Презентація на тему «Біологічні науки»Слайд #1

Біологічні науки

Слайд #2

Біологія (грец. біос – «життя», логос – «вчення») – це сукупність наук про живі істоти, їхню будову, процеси життєдіяльності, взаємозв'язки між собою та умовами навколишнього середовища, закономірності розповсюдження по земній кулі, походження, історичний розвиток, різноманітність тощо.
Термін «біологія» запропонував у 1802р. фр. вчений Ж.-Б. Ламарк.
Біологія

Слайд #3

Ботаніка
Бота́ніка (дав.-гр. βοτανικός — той, що стосується трав, від дав.-гр. βοτάνη — трава, пасовисько) — розділ біології, що вивчає рослини, гриби і водорості.

Слайд #4

Зоологія
Зооло́гія (грец. ζωο та λογος) — це біологічна дисципліна, що вивчає навколишній світ тварин та їхні взаємозв'язки з довкіллям.

Слайд #5

Мікробіологія
Мікробіоло́гія — розділ біології, що займається вивченням мікроорганізмів, в основному вірусів, бактерій, грибів, водоростей і найпростіших.

Слайд #6

Бактеріологія
Бактеріоло́гія (від грецьк. bakteria— паличка і logos—слово) — розділ мікробіології, що вивчає будову, життя і властивості бактерій.

Слайд #7

Вірусологія
Вірусологія — розділ мікробіології, що вивчає будову, життя і властивості вірусів.

Слайд #8

Мікологія
Міколо́гія (грец. μύκης — гриб і ...логія) — наука, яка досліджує гриби як особливу групу організмів, що становлять самостійне царство живої природи.
Раніше, коли гриби відносили до рослин, мікологія вважалась одним із розділів ботаніки.

Слайд #9

Ліхенологія
Ліхенологія – наука про лишайники.

Слайд #10

Біохімія
Біохімія – наука, що вивчає хімічні процеси в клітині.

Слайд #11

Молекулярна біологія
Молекулярна біологія – це розділ біохімії, що вивчає організацію спадкової інформації та біосинтез білка.

Слайд #12

Цитологія
Цитологія – наука про клітини.

Слайд #13

Гістологія
Гістологія – наука про тканини.

Слайд #14

Морфологія
Морфологія – наука про будову й форму організмів.

Слайд #15

Анатомія
Анатомія – наука про внутрішню будову.

Слайд #16

Ембріологія
Ембріологія – наука, що вивчає ембріональний період онтогенезу.

Слайд #17

Фізіологія
Фізіологія – наука про процеси життєдіяльності.

Слайд #18

Систематика
Систематика – наука про класифікацію організмів.

Слайд #19

Генетика
Генетика – наука про спадковість і мінливість.

Слайд #20

Селекція
Селекція – наука про методи створення порід домашніх тварин, сортів культурних рослин та штамів мікроорганізмів з потрібними людині властивостями.

Слайд #21

Біотехнологія
Біотехнологія – наука про використання живих організмів та біологічних процесів у виробництві.

Слайд #22

Генна інженерія
Генна інженерія – це зміна генотипу введенням або вилученням з клітин генів чи їх груп.

Слайд #23

Палеонтологія
Палеонтологія – наука про викопні рештки живих істот.

Слайд #24

Еволюційне вчення
Еволюційне вчення – наука про історичний розвиток живих організмів.

Слайд #25

Екологія
Екологія – наука про взаємозв'язки організмів між собою та навколишнім середовищем.