Презентація на тему «Числівник» (варіант 2)Слайд #1

Числівник

Слайд #2

Числівник - це самостійна частина мови, яка означає число, кількість і порядок предметів при лічбі.
Відповідає на питання:
Скільки? Котрий? Котра? Котре? Котрі?

Слайд #3

За значенням і граматичними ознаками поділяються на:
Кількісні
Скільки?
Означають число або кількість:
Один, сто, двісті сорок чотири,тисяча, сто шість.
Змінюються за відмінками.
Порядкові
Котрий? Котра? Котре? Котрі?
Означають порядок предметів при лічбі:
Перший, тридцять другий, мільйонний, одинадцята.
Змінюються за відмінками, числами, родами.

Слайд #4

Цілі числа: вісім, сорок,шістнадцять,мільярд.
Дробові: дві цілих і чотири сьомих, одна друга.
УВАГА! Півтора, півтори, півтораста (не відмінюються)
Збірні: троє, шестеро,десятеро, ОБИДВА, ОБОЄ, ОБИДВІ.
Неозначено - кількісні: кільканадцять, кілька, багато, кількасот.
Кількісні поділяються на розряди:

Слайд #5

Прості
Мають один корінь:
Два, п'ять, десятеро, сорок, сто
Складені
Утворені з 2-х і більше простих та складних числівників:
Сорок три, тридцять вісім, сто сімдесят три, сімсот шістдесят дві тисячі.
Складені числівники пишемо завжди окремо.
Складні
Утворені поєднанням 2-х коренів:
П'ятдесят, шістдесят, вісімдесят, двісті, дев'яносто
Складні числівники пишемо завжди разом.
Числівники за будовою поділяються на:

Слайд #6

Поєднання числівників з іменниками:
Ціле число
Один – узгоджується з іменником у роді, числі і відмінку.
2,3,4 + імен. Н.в. множини: два стільці, чотири хлопці.
5 і далі + імен. Р.в. множини: шість дерев, вісім дібров.
Якщо є суфікс – ин – у іменнику, то числівник + імен. Р.в. Однини: тридцять три селянина.
Дробові
Півтора, півтори + іменник Р.в. однини: півтора гектара,одна друга кілограма.
Півтораста + іменник Р.в. множини: півтораста гектарів.

Слайд #7

Збірні
Можуть поєднуватися з іменниками:
Чоловічого роду(істоти): двое чоловіків, трое вчителів,
АЛЕ: два столи. ( назви неістот чол. роду не поєднуються).
Жіночого роду: НЕ поєднуються.
Середнього роду(істоти, неістоти): четверо яблук, троє телят.
Спільний рід: шестеро листонош, четверо сиріт.
Множина: шестеро окулярів, семеро дверей.

Слайд #8

Орфограми в числівниках:
Не з числівниками завжди пишемо окремо: не один, не шостий, не десять.
У числівниках шістсот, шістнадцять, шістдесят не відбувається спрощення.
М'який знак і апостроф у числівниках: п'ять,дев'ять,п'ятсот, дев'ятсот. АЛЕ: ЧОТИРМА.
Числівники, які закінчуються на – сотий, - тисячний, - мільйонний, - мільярдний, пишемо разом: двохтисячний, шестимільйонний.
УВАГА! Не плутайте числівники з прикметниками: шестиповерховий, п'ятиденний.

Слайд #9

Числівники на позначення часу
Запитуючи про час, слід казати: «котра година?», а не «скільки годин?».
Якщо треба приблизно назвати період між годинами, тоді перед порядковим числівником треба поставити прийменник НА: Він прийде на дванадцяту годину.
Якщо треба приблизно назвати час, вживають прийменник О(ОБ): я повернувся о чотирнадцятій.
Мовленнєві формули на позначення часу:
Прийменники НА, ПО вказують на час до половини години: десять хвилин на першу; десять хвилин по дванадцятій.
Прийменники НА, ДО вказують, що половина години: пів на дванадцяту; пів до дванадцятої.
Прийменники ДО, ЗА вказують, що перейшло за половину: за двадцять п'ять(хвилин) дванадцята; двадцять п'ять до дванадцятої.

Слайд #10

Перевірка знань
2. Кількісними є всі числівники в рядку:
А дванадцять, четвертий, тридцять шість
Б сімсот двадцять, сорок один, тринадцятий
В дві тисячі, вісімнадцятий, триста
Г сто другий, двісті вісім, чотирнадцять
Д двадцять, вісімсот сорок, дванадцять
3. Кожен числівник рядка змінюється за родами, числами й відмінками:
А дванадцятий, тридцять четвертий, сім тисяч
Б одинадцятий, двадцять сьомий, десять
В тридцятий, вісімдесят один, семисотий
Г шістдесятий, сорок третій, сотий
Д трьохсотий, вісімнадцятий, тисяча двісті

Слайд #11

4. Установіть відповідність між числівниками та їх групами за значенням:
1 кількісні – цілі числа А двохсотий, третій, десятий
2 кількісні – дробові Б десятка, п`ятірка, двадцятка
3 кількісні – збірні В сорок, триста, дев`ять
4 порядкові Г четверо, обоє, семеро
Д одна четверта, три четвертих, одна п`ята
5. Правильно записано всі числівники в рядку:
А двомастами сорока, чотирмастами шістидесяти восьми
Б сімдесятьома сімома, тисячу дев`ятий
В семистам сімдесятьом чотирьом, двадцятивосьмитисячний
Г чотиристами тридцятьма, тисяча сорока шістьма
Д трьомастами сорок шістьма, тисячою
6. Граматичний зв'язок НЕ порушено в рядку:
А перше лютого, півтора тижні
Б шість десятих гектарів, два з половиною місяці
В мільйонами гривень, сімдесят три хлопців
Г двом десятим відсотка, шістдесят чотири кілограми
Д з Першим вереснем, три лошат

Слайд #12

7. Усі числівники належать до складених у рядку:
А шістнадцять, вісімнадцятирічний,триста, вісімсот
Б сім восьмих, п`ятисотий, сімдесят, три чверті
В шістдесят, дев`ятсот,чотириста, сімнадцять
Г двадцять п`ять, три тисячі, сто один, двадцять два
Д одна друга, чотирнадцять, сімнадцятеро, вісімсот
8. М`який знак пишеться в усіх числівниках рядка:
А дев`ят…ома, шіст…десяти, сімдесят…ома
Б с…омастами, сім…десяти, тридцят… шіст…
В віс…момастами, двадцят…ма, тр…ома
Г п`ят…десяти, дев`ят…ох, тринадцят…ма
Д чотир…ма, міл…йон, чотир...охсот
9. Помилку у творенні числівникової форми допущено в рядку:
А чотирнадцятьом, на вісьмох, трьомстам, десятьох
Б вісьмома, шістдесяти, двомстам, дев`яноста
В сімомастами, дев`яноста, чотирма, шістнадцятьох
Г п`ятьмастами, вісімдесяти, шестисот, дев`ятьома
Д двома, одинадцяти, тринадцятьох, п`ятьмадесятьма

Слайд #13

10. Правильно узгоджено числівник з іменником у рядку:
А чотири вчителі
Б півтора роки
В п`ятеро жінок
Г двадцять два дня
Д три бригадира
 
  
11. Усі слова рядка є числівниками:
А чотири, четвірко, четвертак
Б п`ять, п`ятий, п`ятірка
В кільканадцять, багато,сто
Г сотий, одна сота, сотник
Д десятеро, десятий, десятка
12. Збірні числівники складають рядок:
А шість, двадцятий, семеро, три десятих
Б двоє, дванадцятеро, восьмеро, тридцять троє
В тринадцятьох, шістдесяти, вісімнадцятьом, на трьох
Г другий, шостий, десятий, чотирнадцятий

Слайд #14

Відповіді:
1 – Д
2 – Д
3 – Г
4 – 1)В 2)Д 3)Г 4)А
5 – В
6 – Г
7 – Г
8 – В
9 – Д
10 – А
11 – В
12 - Б

Слайд #15

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!