Презентація на тему «Альтернативне сільське господарство»Слайд #1

Альтернативне сільське господарство

Слайд #2

Альтернативне сільське господарство - землеробство, орієнтоване на агротехнічні методи (без застосування легкорозчинних мінеральних добрив і пестицидів)

Слайд #3

Види альтернативного с/г:
1. Біологічне
землеробство
2. Органічне та
органобіологічне
землеробство
3. Біодинамічне землеробство
4. Екологічне землеробство

Слайд #4

Біологічне землеробство
Біологічне землеробство передбачає відмову від застосування мінеральних добрив, пестицидів та інших хімічних препаратів. Перевага надається при цьому біопрепаратам: відвари шретруму, тютюну, кропиви, полину, хвощів.

Слайд #5

Органічне та органобіологічне землеробство
В ньому виключається застосування мінеральних добрив і пестицидів, але екологічні вимоги менш жорсткі.
Біологізація виробництва в цій системі досягається шляхом максимальної стимуляції діяльності ґрунтової мікрофлори.

Слайд #6

Біодинамічне землеробство
Біодинамічна система
базується на земних,
сонячних і місячних
ритмах, які
використовують як під час обробітку земель, так і у виборі термінів висівання та збирання сільськогосподарських культур.

Слайд #7

Екологічне землеробство
Екологічне землеробство складає аморфну групу технологій та ідей, які передбачають ті чи інші засоби екологізації землеробства. Обробка ґрунту в екологічному землеробстві мінімізована, а боротьба з бур'янами проводиться головним чином механічними й біологічними методами.

Слайд #8

Доцільність використання
За даними АСА та ТЕД, у разі впровадження у світі повної заборони на використання пестицидів скоротиться постачання продуктів харчування, а їх ціни підвищаться на 45%.

Слайд #9

Для подальшого успішного використання необхідне розумне поєднання традиційних та альтернативних сільськогосподарських виробництв, що сприятиме пошуку комплексного підходу для успішної реалізації економічних, екологічних і соціальних цілей розвитку сільського господарства.