Презентація на тему «Барокко» (варіант 3)Слайд #1

Барокко
 

Слайд #2

Митці бароко жили у світі, де … «розпалася гармонія», у світі оголених протиріч і антиномій, що мисляться ними як норма буття і водночас як естетичний принцип, що реалізується в поетиці контрастів.
Д.Наливайко
 

Слайд #3

БАРОКО
Бароко- стиль у мистецтві XVIIст., художній напрям цієї доби і назва епохи, коли розвивався цей напрям.
Термін «бароко» пов'язують з італ. вarocco- «дивний, химерний, вибагливий» та португ. perrola barroca – «перлина неправильної форми».
Бароко прийшло на зміну Відродженню, але не було його запереченням. У поетиці бароко поєдналися різні контрасти, релігійні та світські мотиви, античні та християнські образи, традиції Середньовіччя та Відродження.
 

Слайд #4

Характерні особливості
- рухливість - гнучкість
- динамізм - мінливість
- любов до складної кривої лінії - примхливість
- емблематичність - контрасність
- символіка -барвистий декор
- алегорії - метафоричність
- перебільшення, антитези

Слайд #5

Людина у мистецтві бароко
– це багатогранна особистість, яка відзначається суперечливістю духовного буття, силою пристрастей, постійно розв'язує внутрішні конфлікти.
«…наділена і розумом, і пристрастями, вона безперервно воює сама з собою… вона завжди страждає, її роздирають суперечності»,- Б.Паскаль.
Головним сюжетом стає духовне випробування людини.
Ель Греко
 

Слайд #6

АРХІТЕКТУРА
Відзначається масштабністю, широтою форм, неврівноваженістю композиції, хвилястими лініями. Архітектурні ансамблі органічно вписуються в оточуюче середовище, стаючи частиною рухливого, мінливого світу.
 
Найвідомішим майстром архітектури бароко був італійський архітектор Франческо Борроміні. Його церква Сан Карло алле Куатро Фонтане (1665-67) є мініатюрним символом архітектури бароко: уникнення прямих ліній та кутів, прихильність до багатогранників та хвильоподібна стіна – все це робить споруду неповторною.

Слайд #7

Франческо Борроміні
Церква Сан Карло алле Куатро Фонтане 1665-67,

Слайд #8

АРХІТЕКТУРА
Талановитим архітектором пізнього бароко був Бартоломео Франческо Растреллі (1700-1771). Урочиста монументально-декоративна єдність його споруд вражає своїм розмахом.
церква Андрія Первозванного 1747-53

Слайд #9

ЖИВОПИС
Художники використовували релігійні та міфологічні сюжети, надаючи їм алегоричного змісту. На полотнах великих майстрів бароко люди, що живуть складним духовним життям, охоплені пристрастями і суперечностями.
Караваджо “Лютніст”

Слайд #10

Живопис
Мікеланджело Меріді де Караваджо – представник італійського живопису. Доля і слава цього митця нагадує історію життя французького поета Франсуа Війона.
Його композиції сповнені неспокою і складного руху, відрізняються надзвичайною метафоричністю. Постаті на полотні часто зображені в несподіваних ракурсах.
Митець шукав прихований смисл як у людині, так і в світі, тому його полотна відзначаються глибоким філософським змістом. На обличчях героїв часто відбиваються сильні пристрасті і переживання. І завжди залишається щось несказане, незрозуміле.

Слайд #11

Караваджо “Святий Франциск”

Слайд #12

Караваджо “Ворожка” “Юнак з кошиком фруктів”

Слайд #13

ЖИВОПИС
Пітер Пауль Рубенс (1577-1640) – належить до фламандських художників.
Звертався до античних сюжетів, також втілював на своїх полотнах відомі біблійні мотиви та образи. Зображував оголені або напівоголені фігури, котрі були у постійній борні, змаганні, погоні, полюванні. Його персонажі відзначаються здоровою життєрадісністю, пишністю тілесних форм. Вражає величезне напруження сил, пристрастей. Рубенс “Портрет з
дружиною і сином”

Слайд #14

Рубенс “Христос і Симон фарисей”

Слайд #15

ЖИВОПИС
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) – представник живопису Голландії XVIIст.
Зображував людину «зненацька». Герої його картин у невимушених позах, усміхнені або охоплені смутком. Художник уважно придивлявся до внутрішнього світу своїх героїв, зображуючи їх у момент боротьби добра і зла, світла і темряви, любові і ненависті. У художніх образах митець відтворив багатогранність людського буття у його зв'язку з вічністю. “Повернення блудного сина”

Слайд #16

Рембрандт “Нічна варта”

Слайд #17

МУЗИКА
Музичні твори доби бароко характеризуються прагненям відобразити внутрішній світ людини, драматизм її почуттів, пишністю, декоративністю, емоційністю музичних картин.
Представники Г.Ф.Гендель, Й.С.Бах, А.Вівальді.
Італійський композитор Антоніо Вівальді (1678-1741 ) створив понад 40 опер, кантат, ораторій. Надав яскравість формальній та ритмічній структурі концерту, винайшов інноваційні мелодії і теми. Його музика вийшла за межі елітних концертних залів. Одним із найбільш відомих шедеврів є «Пори року».

Слайд #18

МУЗИКА
Композитор Георг Фрідріх Гендель (1685-1759) німець за походження жив у Великобританії, написав понад 40 опер, більше 20 ораторій, органні концерти, церковні хорали. У Лондоні Гендель не тільки займався творчістю, а й керував оперними театрами. Сучасники дуже цінували його гру на клавесині та органі.

Слайд #19

МУЗИКА
Німецький композитор Йоганн Себастьян Бах (1685-1750)- неперевершений майстер поліфонії. Написав понад 1000 композицій, 320 кантат, багато мес, ораторії, чисельні хорали. Його музика відзначається технічною досконалістю, інтелектуальною глибиною. Народився у родині музикантів, працював скрипалем у оркестрі, органістом у церкві, писав музику для органа, клавіру, хору, оркестру. В останні роки життя втратив зір, жив у бідності. Безсмертя його творінь полягає у їх високому моральному змісті, зверненні до внутрішнього світу людини.

Слайд #20

УКРАЇНСЬКЕ БАРОКО
В українській культурі бароко набуло значного розвитку у XVI-XVIIІст. Ґрунтувалося на власних національних джерелах, пов'язане з національними проблемами. Значний вплив на розвиток українського бароко справила історія і культура козацтва, тому його часто називають козацьким. Художники бароко поетизували духовний світ козака, героя, який віддано служить вітчизні.
Барокова культура розвивалася в Україні в різних жанрах. У поезії вона пов'язана з іменами Лазаря Барановича, Івана Величковського, Григорія Сковороди.

Слайд #21

м.Чернігів П'ятницька церква

Слайд #22

Фрагмент Царських врат Софіївського собору