Презентація на тему «Деградація природи» (варіант 3)Слайд #1

Деградація природи

Слайд #2

Поняття «деградація природи»
Деградація – це природне або антропогенне спрощення, зниження господарського й естетичного потенціалу ландшафту або його компонентів. 

Слайд #3

Деградація в атмосфері:
газове
аерозольне
пилове
шумове
радіаційне
забруд-
нення

Слайд #4

Водне середовище…
Погіршується хімічний склад води, її прозорість, насиченість природними газами, наявність завислих речовин, змінюють смакові якості, геофізичні і геохімічні властивості. 

Слайд #5

ґрунти
Причиною деградації ґрунтів є прояв несприятливих природно-антропогенних процесів (ерозії, засолення, забруднення, заболочення тощо), спричинених неправильною агротехнікою, забрудненням, порушенням структури ґрунту, зниженням родючості, зменшенням вмісту гумусу в ґрунтах.

Слайд #6

Антропогенна перетвореність ландшафтів

Слайд #7

Деградація лісу означає зменшення приросту на одиницю площі в насадженнях з ознаками втрат і знебарвлення листя (хвої). Винищення лісів незмінно веде до зниження порогу стійкості біосфери, нарощення рушійної сили паводків, селей, водної ерозії, пилових бур, спустошувальних засух та суховіїв, прискорення процесів опустелювання.

Слайд #8

Унаслідок надлишкової експлуатації відбувається деградація та виснаження пасовищ.

Слайд #9

Типологія компонентів природного середовища за стійкістю до антропогенного впливу

Слайд #10

ВИСНОВКИ
Деградація природного середовища є результатом антропогенного впливу. Вона проявляється у погіршенні якісних і кількісних показників природних компонентів і геосистем загалом.
Компоненти природного середовища за їх стійкістю до деградаційних процесів поділяють на стійкі «консервативні» і нестійкі «прогресивні».

Слайд #11

Д Я К У Є М О
З А
У В А Г У !