Презентація на тему «Альдегіди»Слайд #1

Альдегіди

Слайд #2

Альдегіди – це оксигеновмісні сполуки, які містять альдегідну (формільну) функціональну групу.
Загальна формула:
CnH2nO
Альдегіди є похідними алканів.

Слайд #3

Будова
або
Метаналь:
Етаналь:

Слайд #4

Номенклатура альдегідів
4
3
2
1
O
H3 C

CH

CH2

C
|
H
CH3
3-метил-бутаналь

Слайд #5

Ізомерія
Вид ізомерії
Формули ізомерів
Структурна (за будовою карбонового ланцюга), починається з С4
Міжкласова ізомерія з утворенням кетонів,
починається з С3
Із циклічними оксидами, починається з С2

Слайд #6

Фізичні властивості
Киплять за більш низьких температур, ніж спирти (відсутність водневого зв'язку)
Найпростішим представником є метаналь – безбарвний газ з різким запахом.
Інші альдегіди – рідини, добре розчинні у воді.
Із збільшенням кількості атомів Карбону розчинність зменшується.
Кетони – рідини, легкорозчинні у воді, більшість з приємним запахом квітів.

Слайд #7

Хімічні властивості
1. Реакція горіння (повного окиснення)
2. Реакція приєднання - гідрування
3. Неповне окиснення:
а) киснем повітря
б) якісна реакція (срібного дзеркала) з амоніачним розчином Ag2O
в) якісна реакція (мідного дзеркала), взаємодія Сu(OH)2 про нагріванні
4. Полімеризація

Слайд #8

Добування
Етаналю:
Окиснення спиртів
Окиснення етилену
Гідратація ацетилену(реакція Кучерова)
Метаналю:
Окисненням метанолу
Окисненням метану

Слайд #9

Застосування
Етаналю:
отримання оцтової кислоти;
для добування етанолу, етилацетату;
синтетичні смоли.

Слайд #10

Метаналю:
для добування карбамідних (формальдегідних) смол;
добування мурашиної кислоти;
в шкіряній промисловості при дубленні шкіри;
як дезінфікуюча речовина нежилих приміщень (зерносховищ, підвалів, погребів, теплиць);
для зберігання анатомічних препаратів;
в медицині для виробництва деяких ліків.

Слайд #11

Ацетону:
розчинник лаків, фарб і ацетатів целюлози;
для синтезу різних органічних речовин.

Слайд #12

Біологічна дія
Токсичні. Здатні накопичуватися в організмі.
Крім загальнотоксичної, мають дратівливу і нейротоксичну дію.
Деякі володіють канцерогенними властивостями.
З іншого боку - альдегіди входять до складу харчових продуктів і есенцій (наприклад, ананасової).
Будь-яка речовина, навіть найнеобхідніша, може викликати токсичні ефекти.
Дія речовини визначається дозою.

Слайд #13

1.Закінчення в назві для класу альдегідів:
а) –ол б) –он в) –аль г) –ил
2.Вкажіть формулу гексаналю:
а) С6Н13СОН б) С5Н11СОН в) С5Н11СООН г) С6Н13СООН
3.Яка речовина одержана при окисленні пропаналю:
а)С3Н7СООН б) СН3СОН в) СН3СООН г) СО2 і Н2О
4.Яку речовину окислюють для одержання альдегіду:
а) С2Н6 б) СН3СОН в) СН3СООН г) СН3ОН
5.Для добування мурашиної кислоти використовують:
а) ацетон б) етаналь в) метаналь г) гексанол
Тест