Презентація на тему «Бензен» (варіант 2)Слайд #1

Бензен

Слайд #2

Бензе́н (також бензол) — перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів, молекулярна формула C6H6. Безбарвна летка рідина з характерним запахом. Вперше отриманий Майклом Фарадеєм з конденсату піролізу китового жиру в 1825 році.

Слайд #3

Промислово бензен добували із фракцій кам'яновугільної смоли. Бензен має цінні властивості як розчинник, але через його високу токсичність і канцерогенність таке використання наразі дуже обмежено. Ця сполука є сировиною для промислового органічного синтезу.

Слайд #4

Структурна формула,
запропонована Кекуле.
Кульково - стрижнева модель.
Формула скелету бензену.
Просторова модель.

Слайд #5

Історія дослідження
Бензен — перший із відкритих людиною аренів. У чистому вигляді він був виділений Майклом Фарадеєм шляхом дистиляції та кристалізації зі світного газу, що є продуктом високотемпературного розкладу китового жиру, і використовувався у вуличних ліхтарях . Тоді ж була встановлена відносна густина його пари та кількісне співвідношення між атомами елементів, що входять до його складу.  1834 року Мітчерліх виділив бенезен шляхом сухої дистиляції бензойної кислоти із вапном і назвав цю сполуку «бензином» від бензойної кислоти. Бензен на відміну від алкенів та алкінів краще вступає в реакції заміщення ніж приєднання.

Слайд #6

Фізичні властивості
1.Бензен — безбарвна рідина з своєрідним запахом.
2.Густина — 0,88 г/см³. При 80,1 °C кипить, а за 5,5 °C замерзає в білу кристалічну масу. 3.Бензен завдяки своїй симетричності є неполярною речовиною, тому не розчиняється у воді.
4.Є добрим розчинником для багатьох органічних речовин.

Слайд #7

Фізичні властивості
1.Бензен — безбарвна рідина з своєрідним запахом.
2.Густина — 0,88 г/см³. При 80,1 °C кипить, а за 5,5 °C замерзає в білу кристалічну масу. 3.Бензен завдяки своїй симетричності є неполярною речовиною, тому не розчиняється у воді.
4.Є добрим розчинником для багатьох органічних речовин.

Слайд #8

Кумо́л — изопропилбензол C6H5CH(CH3)2, ароматическое органическое соединение, бесцветная горючая жидкость.
Способ полученияЖидкофазное (катализатор: хлорид алюминия(III)) или парофазное (катализатор: цеолиты, фосфорная кислота на кизельгуре) алкилирование бензола пропиленом.

Слайд #9

1.Бесцветная горючая жидкость
2.практически нерастворимая в воде (менее 0,01 %)
3.смешивается со спиртом, эфиром, бензолом.
4.Температура кипения — 152,4 °C.
Фізичні властивості

Слайд #10

C6H5CH(CH3)2 + O2 → C6H5С(CH3)2OOH → C6H5OH + (CH3)2CO
Побочными продуктами разложения являются α-метилстирол, ацетофенон, диметилфенилкарбинол.