Презентація на тему «Антична архітектура» (варіант 1)Слайд #1

Антична архітектура

Слайд #2

Поняття « античність» уперше з”явилось в епоху Відродження, як назва греко-римської культури. Основу античної культури складають естетичні поняття міри,гармонії та краси. Під час будівлі храмів використовувалися міри довжини,які були позичені від пропорцій людського тіла:долоня, стопа, лікоть тощо.

Слайд #3

у стародавньогрецькій архітектурі була розроблена цілісна художньо осмислена система, що пізніше отримала назву ордеру.
Ордер( з латинської порядок)- вид архітектурної композиції,яка складається з вертикальних ( колон) і горизонтальних (карниз,фриз) частин у відповідній архітектурно-стильовій обробці.

Слайд #4

Капітелі (верхні частини колон) у давньогрецьких ордерах

Слайд #5

Колони грецького ордеру теж порівнювалися з людиною. Так, доричний ордер,завдяки лаконічності та монументальності вважався «чоловічим»,іонічний,завдяки витонченості і прикрасам,-«жіночим»

Слайд #6

Ордерна система залишалася задіяною і в подальші часи. Особливо широко вона стала використовуватися, починаючи з 17 століття,коли до відкриттів стародавніх греків звернулися архітектори класицизму. Портики з колонами та трикутними фронтонами над ними прикрашають багатоєвропейських будівель. Наприклад Собор Будинку Інвалідів та Пантеон в Парижі.

Слайд #7

Собор Будинку Інвалідів (Париж)

Слайд #8

Пантеон в Парижі

Слайд #9

Своєрідність художньої культури римлян полягала їхній здатності запозичувати все найкраще у підкорених Римом народів. І на основі їхніх досягнень робити нові відкриття. Так, у етрусків римляни перейняли арочне склепіння, а в греків-ордер. Поєднавши їх у єдине ціле, римляни створили аркаду-широко розповсюджений мотив найрізноманітніших будівель від моста й акведука(водогін), до пам'ятника і театру.

Слайд #10

Аркада Базілікі Константіна

Слайд #11

Дух античного Риму знайшов своє вираження яскравіше в архітектурі,ніж в інших видах мистецтва. Найвідоміші були колони та тріумфальні арки,наприклад, арка імператора Тита,збудована у 81 р.н.е. на честь його перемоги в Іудейській війні.

Слайд #12

Тріумфальна арка імператора Тита

Слайд #13

Тріумфальна арка імператора Тита

Слайд #14

Тріумфальна арка імператора Тита

Слайд #15

У часи економічного і політичного розквіту деякі правителі створювали цілі архітектурні комплекси,наприклад форум імператора Траяна.

Слайд #16

Форум імператора Траяна (103 – 113 рр.н.е). належить архітекторові Аполлорду. У центрі форуму стоїть сорокаметрова колона, від п‘єдесталу до капітелі облицьована плитками добутого в кар'єрах Луни мармуру. На якому спіральною стрічкою викладено рельєфи 2500 різноманітних фігур. Рельєфи, що читаються зліва направо, роблять 23 оберти навколо ствола колони, нагадуючи “кадри” сучасних прийомів кінематографії.

Слайд #17

форум імператора Траяна ( Рим,Італія)

Слайд #18

Колона Траяна, розташована на форуме Траяна в Риме, була створена архітектором Аполлодором Дамасским в 113 році в знак перемоги Траяна над даками.
Колона висотою 38 метрів і діаметром 4 метри – споруда з 20 блоків каррарского мармуру. В середині колони знаходиться гвинтова лестница з 185 зходинками, яка веде до площадки на капітелі. Колона важить біля 40 тон. Колону 23 рази спираллю обвиває стрічка, довжиною 190 метрів із рельефами, яуі зображують епізоди війни Риму і Дакіі. Спочатку монумент був увінчаний орлом, пізніше – статуею Траяна, а в 1588 році папа Сикст V увстановив на ній статую апостола Петра, яка до сих пір там і знаходиться.
На рельефах в основному зображені дії римскої армії: спорудження укріплень, пересування, переправи через ріки, бойові дії. Взагалом на колоні біля 2 500 фігур.
У основи колони розташовані двері, які ведуть в зал, де стояли золоті урни з прахом Траяна і його дружини Помпеі Плотіни.

Слайд #19

Фрагмент стрічки колони

Слайд #20

Фрагмент стрічки колони

Слайд #21

форум імператора Траяна ( Рим,Італія)

Слайд #22

форум імператора Траяна ( Рим,Італія)

Слайд #23

форум імператора Траяна ( Рим,Італія)

Слайд #24

форум імператора Траяна ( Рим,Італія)

Слайд #25

форум імператора Траяна ( Рим,Італія)

Слайд #26

форум імператора Траяна ( Рим,Італія)

Слайд #27

форум імператора Траяна ( Рим,Італія)

Слайд #28

Практичність римлян виявлялася у будуванні споруд,необхідних у повсякденному житті: доріг,мостів,водогонів,
житлових будинків тощо. Так до нашого часу успішно функціонує Аппієва дорога та водогін Аква Аппіа.

Слайд #29

Аппієва дорога
(via Арpia) - перша римська брукована дорога (довжина близько 350 км). Збудована з воєнною метою за наказом цензора Аппія Клавдія 312 до н. е. між Римом і Капуєю, 244 до н. е. доведена до Брундізія. Дорогу було забруковано квадратним каменем. Уздовж неї біля Рима збереглися пам'ятники античного некрополя часів поганства й раннього християнства.

Слайд #30

Аппієва дорога

Слайд #31

Аппієва дорога

Слайд #32

Аппієва дорога

Слайд #33

Аппієва дорога

Слайд #34

Камні Аппієвої дороги

Слайд #35

По обох сторонах Аппієвої дороги розташовані сімейні гробниці

Слайд #36

Водогін Аква Аппія було побудовано завдовжки 16 км 617 м. Водогін Аква Аппія – це критий канал, місцями пробитий у скелі або складений з кам'яних плит і піднятий на підпори, де цього вимагав рельєф місцевості. На межі III-II ст. до н.е. римські будівельники вперше використали міцний і водостійкий бетон.

Слайд #37

Однією з найвідоміших релігійних споруд Римської держави став Пантеон - храм на честь усіх Богів.

Слайд #38

Пантеон, збудований у 118 – 125 рр. н.е. за наказом імператора Адріана. Перекритий високим куполом діаметром 43,2 м, цей храм вражає ідеальними досконалими пропорціями,

Слайд #39

Феноменальним звершенням античних архітекторів стало будівництво куполу,який перекривав увесь внутрішній простір без єдиної опори.

Слайд #40

Ку́пол (італ. cupola — купол, склепіння, від лат. cupula, зменшувальне від cupa — бочка) — поверхня, близька за формою до півсфери або іншої поверхні обертання (кривої (еліпса, параболи тощо), що спрямована опуклістю вгору.

Слайд #41

Переріз куполу храму Пантеон у Римі

Слайд #42

Пантеон

Слайд #43

Пантеон

Слайд #44

Римське зодчество на той час досягло найвищої технічної та культурної досконалості і стало зразком для багатьох наступних поколінь

Слайд #45

Дякую за увагу!