Презентація на тему «Бар’єри спілкування»Слайд #1

Бар'єри спілкування

Слайд #2

ПЛАН
1. Бар'єри взаємодії.
2. Бар'єри прийняття і взаємодії.
3. Комуніктивні бар'єри.
4. Практична робота.

Слайд #3

мотиваційний бар'єр
етичний бар'єр
бар'єр стилів спілкування
Бар'єри взаємодії :

Слайд #4

естетичний бар'єр
різне соціальне положення
бар'єр негативних емоцій
стан здоров'я
Бар'єри сприйняття і розуміння :
.
психологічний захист
бар'єр установки
бар'єр двійника

Слайд #5

некомпетентність
невміння виражати свої думки
погана техніка мови
Комунікативні бар'єри:
.
невміння слухати
бар'єр модальностей
бар'єр характеру

Слайд #6

Бар'єри взаємодії:
Мотиваційний бар'єр виникає, якщо у партнерів різні мотиви вступу в контакт, наприклад: один зацікавлений в розвитку загальної справи, а іншого цікавить тільки негайний прибуток.
Етичний бар'єр виникає тоді, коли взаємодії з партнером заважає його моральна позиція, несумісна з вашою. Чи йти на компроміс, кожен вирішує сам, а ось намагатися перевиховати або соромити партнера не рекомендується.

Слайд #7

Бар'єри взаємодії:
Бар'єр стилів спілкування.
Зміст стилю спілкування складають 
- переважаючий мотив спілкування(взаємодія, самоствердження, емоційна підтримка співрозмовника і тому подібне); 
- відношення до інших людей(м'якість, доброзичливість, терпимість, жорстокість, раціоналізм, егоцентризм, упередженість і тому подібне); 
- відношення до себе(самомилування, визнання своїх недоліків, відстоювання "честі мундира", нав'язування своєї думки і тому подібне); 
- характер дії на людей (тиск, примус, маніпуляція, співпраця, особистий приклад, невтручання)

Слайд #8

Бар'єри сприйняття і розуміння:
Естетичний бар'єр виникає у тому випадку, коли партнер неохайно одягнений або обстановка в його кабінеті, вид робочого столу не сприяють бесіді
Різне соціальне положення може перешкоджати комфортному спілкуванню партнерів, особливо якщо один з них звик відчувати трепет перед начальством.

Слайд #9

Бар'єри сприйняття і розуміння:
Бар'єр негативних емоцій виникає в спілкуванні із засмученою людиною. Якщо партнер, який зазвичай з вами ввічливий, зустрічає вас нелюб'язно, розмовляє не піднімаючи очей і тому подібне, не поспішайте приймати це на свій рахунок: може, він не в змозі впоратися з поганим настроєм із-за ходу власних справ, сімейних негараздів і тому подібне. Іноді буває краще перенести розмову на інший час. Якщо це неможливо, то потрібно на початку розмови допомогти партнерові поліпшити його емоційний стан. 

Слайд #10

Бар'єри сприйняття і розуміння:
Стан здоров'я людини, фізичний або духовний, також впливає на те, як людина спілкується. Спостережливим людям не складає великих труднощів за зовнішніми ознаками здогадатися про те, що відбувається з людиною, вибрати відповідний тон, слова або скоротити час спілкування, щоб не стомлювати співрозмовника, якому нездоровиться.
Психологічний захист, що вибудовується діловим партнером, - серйозний бар'єр спілкування. Усвідомивши, що бар'єр в спілкуванні з незручним співробітником або партнером викликаний його бажанням захиститися, спробуйте змінити відношення до нього, і складнощі в спілкуванні з такою людиною поступово зникнуть.

Слайд #11

Бар'єри сприйняття і розуміння:
Бар'єр установки. Ваш діловий партнер може мати негативну установку по відношенню до вас або до фірми, представником якої ви є. Якщо ви зіткнулися у бар'єром установки, краще не намагатися переконувати партнера. Спокійно віднесіться до неприязні як до прояву неуцтва, слабкості, відсутності культури, простої непоінформованості. Тоді несправедливе відношення вас не зачіпатиме, а незабаром воно і зовсім зникне, оскільки ваші справи і вчинки змусять партнера змінити свою думку.
 

Слайд #12

Бар'єри сприйняття і розуміння:
Бар'єр двійника полягає в тому, що ми мимоволі судимо про кожну людину по собі, чекаємо від ділового партнера такого вчинку, який вчинили б на його місці. Але він адже інший. Його позиція в цій ситуації визначається його моральними нормами і установками. Щоб бар'єр двійника не виникав, треба розвивати здібності до децентрації.

Слайд #13

Комунікативні бар'єри:
Семантичний бар'єр виникає тоді, коли ділові партнери користуються одними і тими ж знаками(у тому числі словами) для позначення абсолютно різних речей. Причини виникнення цього бар'єри різні. Щоб здолати семантичний бар'єр, необхідно зрозуміти особливості партнера, використати зрозумілу для нього лексику; слова, що мають різні значення, необхідно пояснювати, в якому сенсі те або інше слово ви використали.

Слайд #14

Комунікативні бар'єри:
Логічний бар'єр (невміння виражати свої думки) дуже заважає спілкуванню. Гельвеций говорив: "Потрібно значно більше розуму, щоб передати свої ідеї, чим щоб мати їх. Це доведено тим, що існує багато людей, які вважаються розумними, але пишуть дуже погані твори". Необхідно набратися терпіння і використати усе своє уміння слухати, ставити питання, щоб отримати від партнера необхідну інформацію. 

Слайд #15

Комунікативні бар'єри:
Фонетичний бар'єр (погана техніка мови) дуже заважає ефективному спілкуванню. Але якщо ви зацікавлені в контакті саме з цим партнером, доведеться пристосовуватися до його манери говорити і не показувати виду, що ви чимось невдоволені.
Невміння слухати проявляється в тому, що партнер перебиває, починає говорити про своє або йде у власні думки і зовсім не реагує на ваші слова. Компенсувати невміння партнера слухати можна тільки своїм мистецтвом говорити.
 
 

Слайд #16

Комунікативні бар'єри:
Бар'єр модальностей виникає тоді, коли людина не замислюється про пріоритетний канал сприйняття інформації. Для того, щоб в комунікації не виникав бар'єр модальностей, треба передавати інформацію в тій модальності, в якій її найлегше сприймати партнерові, в тій формі, в якій вона йому зрозуміла.

Слайд #17

Комунікативні бар'єри:
Бар'єр характеру теж створює складнощі в спілкуванні. У кожної людини свій характер, але виховані люди уміють поводитися так, щоб їх характер не був джерелом конфлікту. Не усі, проте, хочуть і уміють розібратися в собі і контролювати себе. Люди з яскраво вираженими особливостями темпераменту можуть бути незручними співрозмовниками.
 

Слайд #18

Комунікативні бар'єри:
Неввічливість - це той бар'єр, який заважає і правильно сприймати партнера, і розуміти, що він говорить, і взаємодіяти з ним. Неввічливе звернення можна присікти спокійною, без роздратування, власною ввічливістю.. Пам'ятайте, що ваша мета - співпраця, а не конфлікт. Коли людина груба, виникає бажання негайно різко поставити її на місце. Але це може привести до суперечки. Краще розмовляти холодним і спокійним тоном.

Слайд #19

Дякую за увагу!