Презентація на тему «Африка» (варіант 18)Слайд #1

Африка

Слайд #2

Загальна характеристика
Африка – континент, розташований на південь від Середземного та Червоного морів, схід від Атлантичного океану і на захід від Індійського океану. Це другий за величиною континент після Євразії. Африкою називається також частина світу, що складається з материка Африка та прилеглих островів. Площа Африки складає 29,2 млн км ², з островами - близько 30300 тисяч км ².На території Африки розта шовані 55 держав, 4 невизнаних держави та 5 залежних територій

Слайд #3

Географія
Африка найбільший з трьох материків «південної групи». Відокремлена від Європи Середземним морем, вона з'єднана з Азією у своїй
північно-східній частині 
Суецьким перешийком
завширшки 130 км. 

Слайд #4

Найбільша країна Африки — Судан, а найменша — Сейшели — архіпелаг на схід від материка. Найменша континентальна
держава — Гамбія.
Регіони Африки

Слайд #5

Рельєф
У рельєфі Африки переважають рівнини, 
плато і плоскогір'я, що лежать на висоті 200-500 м над рівнем моря (39 % площі) і 500-1000 м над рівнем моря (28,1% площі).
Низовини займають лише 9,8% площі, головним чином уздовж прибережних окраїн.
Топографічна мапа Африки

Слайд #6

Найбільше піднята і роздроблена східна окраїна Африки у межах активізованої ділянки платформи, де простягається складна система східно-африканських розломів. У піднятих областях Високої Африки найбільшу площу займають цокольні рівнини і цокольні брилові гори
Мозаїка полів в центральній 
частині Ефіопського нагір'я.

Слайд #7

Геологічна будова і корисні копалини
Геологічна будова Африки нескладна. Майже весь материк Африка являє собою древню платформу, на якій після протерозойської ери горотворні процеси не відбувалися. Лише на північній та південній окраїнах материка розташовані молоді гірські системи (Атлаські, Капські гори). 
Атлаські гори

Слайд #8

Майже вся Африка являє собою стародавню платформу, що включає також Аравійський півострів і острів Мадагаскар із Сейшельськими островами.
острів Мадагаскар

Слайд #9

Корисні копалини
Африка має великі запаси залізних руд, марганцевих руд, бокситів, міді, кобальту, фосфоритів, олова, сурми, літію, урану, азбесту, золота, платини і платиноїдів, алмазів. На території Африки (переважно в Алжирі, Лівії і Нігерії) виявлені великі запаси нафти і природного газу.

Слайд #10

Внутрішні води
Для Африки в цілому характерний великий річний стік (5390 км'). Річкова мережа найбільш густа в екваторіальному кліматі; у пустелях і на піщаних рівнинах Калахарі рік майже немає. Континентальний вододіл проходить уздовж східної піднесеної частини Африки.

Слайд #11

Ґрунти
Для всієї Африки між тропіками характерний латеритний процес ґрунтоутворення. В екваторіальному кліматі під вологими вічнозеленими лісами розвинуті ґрунти червоно-жовті латеритні. Лише в західній частині западини Конго, де стік рік дуже уповільнений, велику площу займають латеритні глейові і тропічні болотні ґрунти. При підвищенні
сухості клімату під сухими
саванами і напівпустелями
з'являються червоно-бурі і
червонясто-бурі ґрунти з
карбонатними конкреціями.

Слайд #12

Клімат
Більша частина Африки лежить у тропічних зонах і тільки північні та південні окраїни — у субтропічних. Африка — найтепліший з усіх материків. Найвища пересічна місячна температура спостерігається в Сахарі (до +40 °C); Розподіл опадів дуже нерівномірний, найбільше (понад 3000 мм) опадів у приекваторіальній зоні.
річні суми опадів
Середньорічні температури

Слайд #13

Населення
Населення Африки — конгломерат численних племен і народностей, який утворився в результаті переселення аборигенів, вторгнення арабів з Азії та європейської колонізації.
Карта щільності населення африканських країн

Слайд #14

Показники Індексу розвитку людського потенціалу в Африці

Слайд #15

Економічна карта Африки

Слайд #16

Господарство
Для сучасного господарства країн Африки найбільш типовими є такі особливості:
багатоукладність господарства;
низький рівень економічних показників
аграрний характер економіки більшості країн;
різке розмежування в сільському господарстві товарно-експортного виробництва;
поширення монокультури в сільському господарстві;

Слайд #17

переважання у промисловому виробництві гірничодобувної промисловості;
збереження колоніального характеру в зовнішній торгівлі.
Господарство Африки
Добування фосфоритів у Марокко

Слайд #18

Промисловість
Чорна металургія
Кольорова металургія
Хімічна промисловість

Слайд #19

Гірничодобувна промисловість
Розвинута більшою чи меншою мірою майже в усіх країнах. Особлива увага приділяється добуванню нафти. Ця галузь виникла порівняно недавно, але розвивається швидкими темпами. Нафтодобувні країни намагаються контролювати не тільки добування, а й переробку нафти. З допомогою соціалістичних країн вони збудували нафтоперегінні заводи. 

Слайд #20

Сільське Господарство
Сільське господарство є основою економіки майже всіх країн Африки. У ньому зайнято понад 2/з економічно активного населення; воно дає близько 40% національного доходу, а в експорті регіону його частка досягає 70%. Аграрні відносини надзвичайно складні. Для них характерне переплетен
ня дофеодальних, феодальних і
капіталістичних способів
експлуатації, різних форм земле
володіння і землекористування.

Слайд #21

Рослинництво
Відіграє провідну роль. У Північній Африці експортне значення мають плоди цитрусових і маслинових дерев, овочі, фрукти, трава альфа. Головні споживчі зернові культури в цій частині Африки — ячмінь, кукурудза, пшениця. В оазисах Сахари вирощують фінікову пальму. Фініки йдуть на експорт (50% світового виробництва).
У країнах Західної, Центральної і Східної Африки найважливіша експортна продукція — какао-боби, арахіс, плоди олійної пальми, кофе. У світовому зборі какао-бобів особливо виділяються Берег Слонової Кості, Гана і Нігерія. 

Слайд #22

Тваринництво
Має екстенсивний характер: переважає відгінно-пасовищне, напівкочове і кочове скотарство.
Племена, які займаються скотарством, прагнуть збільшити поголів'я худоби, але це робиться в основному заради престижності, а не для збільшення продукції. У багатьох районах Африки розведенню свійської худоби перешкоджає муха цеце — переносник збудника хвороби нагана. Через те там розводять зебувидну велику рогату худобу, яка не піддається цьому захворюванню. У Північній Африці переважає вівчарство, в пустинних районах розводять верблюдів

Слайд #23

Транспорт
Формування сучасної транспортної мережі й раціональніше її розміщення — одне з найважливіших завдань країн Африки, що розвиваються.
Автомобільних доріг порівняно небагато. Недавно прокладено автомобільну трасу через Сахару. Вона сполучає ряд держав і дає їм вихід до портів.
Морський транспорт обслуговує переважно зовнішню торгівлю, причому майже виключно з допомогою іноземних суден.
 tУ пасажирських перевезеннях велику роль відіграє повітряний транспорт.

Слайд #24

Зовнішні економічні зв‘язки
Зовнішня торгівля відіграє велику роль в економіці країн Африки, що розвиваються. У країнах, які йдуть соціалістичним шляхом розвитку, зовнішня торгівля перейшла під контроль держави. В експорті африканських країн на промислову і сільськогосподарську сировину припадає 80%. 
Особливу роль у розширенні внутрішніх міждержавних зв'язків відіграє Організація африканської єдності (ОАЄ), яка докладає немало зусиль для створення спільного африканського ринку, врегулювання митних тарифів і вжиття інших заходів, які відповідали б інтересам країн, що визволилися. Цьому сприяє також утворення регіональних міждержавних організацій.

Слайд #25

Презентацію підготував:
Любінський Михайло