Презентація на тему «Безробіття» (варіант 6)Слайд #1

БЕЗРОБІТТЯ
Горбушина Дар'я

Слайд #2

Безробіття – соціально-економічне явище в суспільстві, за якого частина активного працездатного населення не може знайти роботи, яку вона здатна виконувати, що обумовлено перевищенням пропозиції праці над попитом на неї.

Слайд #3

Населення віком від 14 до 70 років
Економічно активне населення
(робоча сила)
Економічно неактивне населення

Слайд #4

Економічно активне населення(робоча сила)
Зайняті
Безробітні

Слайд #5

Економічно неактивне населення
Ув'язнені
Втративші надію
Домогосподарки
Пенсіонери
Студенти

Слайд #6

Причини безробіття

Слайд #7

Види безробіття
Фрикційне
Застійне
Технологічне
Циклічне
Приховане

Слайд #8

Фрикційне
Пов'язане з пошуком нового місця роботи з різних причин
*зміна місця проживання
*тимчасова втрата сезонної роботи
*звільнення
*пошук більш вигідної роботи

Слайд #9

Застійне
Породжується тривалою відсутністю роботи

Слайд #10

Приховане
Виражається в режимі неповного робочого дня

Слайд #11

Циклічне
Виникає в періоди економічного спаду та обумовлене зниженням сукупного попиту на робочу силу.

Слайд #12

Технологічне (структурне)
Пов'язане зі змінами в технології виробництва з причин:
*ліквідація застарілих технологій
*поява нових професій, пов'язаних з технічним прогресом
*зміна споживчих смаків

Слайд #13

Рівень безробіття
показник відсоткового відношення кількості безробітних до кількості економічно активного населення (робоча сила)

Слайд #14

Наслідки безробіття
не виробляється якась частина товарів і послуг
зниження податкових надходження
зниження рівня життя родини безробітного
погіршується психологічний стан безробітного
зниження кваліфікації працівників
поява невпевненості в майбутньому

Слайд #15

Наслідки
Економічні
Втрата частини ВВП
Скорочення податкових надходжень до державного бюджету
Зростання державних витрат на виплату допомоги з безробіттям
Соціальні
Зниження рівня життя населення
Зниження рівня народжуваності і підвищення рівня смертності
Від'їзд інтелектуальної еліти за кордон

Слайд #16

Статистика
Зареєстроване безробіття в Україні 2013 рік

Слайд #17

Статистика
Зареєстроване безробіття в Україні 2013 рік

Слайд #18

Статистика
Зареєстроване безробіття в Україні 2013 рік

Слайд #19

Державні програми
зайнятості