Презентація на тему «Математичні процесори»Слайд #1

МАТЕМАТИЧНІ ПРОЦЕСОРИ
.

Слайд #2

Процесор - виконує обчислення та керує роботою ЕОМ (Електронно-обчислювальна машина)
.

Слайд #3

Серед програмного забезпечення навчання математики важливе місце займають математичні процесори. Основні можливості цих прикладних програм:

Слайд #4

обчислення значень числових виразів;

Слайд #5

побудова графіків функцій заданих різними способами;

Слайд #6

трасування графіків (побудова таблиці значень функції на основі побудованого графіка;

Слайд #7

знаходження координат точок перетину графіків двох функцій на заданому проміжку;

Слайд #8

знаходження нулів і екстремумів функції на заданому проміжку;

Слайд #9

наближене знаходження розв'язків рівнянь та їх систем;

Слайд #10

графічне розв'язування нерівностей та їх систем;

Слайд #11

обчислення площ та об'ємів геометричних фігур

Слайд #12

Прикладами таких програм є GRAN, DG - Динамічна геометрія (рис. 1.3 а), Microsoft Mathematics (рис. 1.3 б), MathCad, EUREKA, MathLab, Марle, DERIVE, Advanced Grapher та інші.
.

Слайд #13

Одні з цих програм – це потужні системи комп'ютерної математики з великою кількістю функціональних можливостей, які розраховані на фахівців високої кваліфікації, інші мають значно менші можливості і можуть бути використані учнями середньої школи.

Слайд #14

Підготувала Прокопенко Анна