Презентація на тему «Безробіття» (варіант 7)Слайд #1

Безробіття

Слайд #2

Безробіття — це складне соціально-
економічне явище, при
якому частина економічно
активного населення не має
роботи й заробітку.

Слайд #3

Методика підрахунку
Безробітні у визначенні Міжнародної організації праці:
не мали роботи (прибуткового заняття);
активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню;
готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів.

Слайд #4

Вид безробіття
Структурне
Фрикційне
Циклічне
Панельне
Сезонне
Причини появи
Потреба нових професій та іншої кваліфікації працівників під час переходу до нових технологій
Тимчасове знаходження без роботи в результаті зміни місця праці, професій або за бажанням працівника
Кваліфікація, вік, стан здоров'я, місце проживання або недостатнє бажання до праці
Звільнення робочих у фазі спаду виробництва
Результат природних коливань кліматичних умов протягом року або коливань попиту

Слайд #5

Людинавважається безробітною, якщо вона:
не мала роботи;
шукала роботу
готова розпочати роботупротягом наступних 2 тижнів;
зареєстрована в службі зайнятості як така, щошукає роботу.

Слайд #6

Рівень безробіття

Слайд #7

Ситуація з гастарбайтерами — громадянами України

Слайд #8

Служба Зайнятості
ДСЗА покликана виконувати такі функції:
Обліковувати вільні робочі місця та звільнених з роботи громадян;
Організовувати професійне навчання та перенавчання осіб,що втрачають роботу;
Виплачувати різні види допомоги з Фонду страхування на випадок безробіття;
Брати участь у розробленні загальнодержавних і місцевих програм зайнятості населення та його соціального захисту в разі безробіття.