Презентація на тему «Азотні добрива»Слайд #1

Азотні добрива
Підготувала:
Учениця 9-Б класу
СЗШ № 37
м. Дніпропетровська
Шуміліна Олександра
Усі матеріали взято з Вікіпедії.

Слайд #2

Зміст:
Азотні добрива.
Мінеральні азотні добрива.
Аміачні добрива.
Різновиди азотних добрив.
Дія.

Слайд #3

Азотні добрива
Азо́тні до́брива — це азотовмісні речовини, які вносять у ґрунт з метою підвищення врожайності сільсько-господарських культур. Важливим джерелом азотних речовин для рослин є гній, сеча тварин, торф, пташиний послід, зелене добриво, компости, відходи сільського господарства і м'ясо-рибної промисловості та ін. Особливо великого значення набули мінеральні азотні добрива. Вони містять азот в нітратній, аміачній, нітратно-аміачній і рідше в амідній формі.

Слайд #4

Мінеральні азотні добрива
Великого значення набули мінеральні азотні добрива. Вони містять азот в нітратній, аміачній, нітратно-аміачній і рідше в амідній формі.
Мінеральні азотні добрива більш концентровані і діють швидше, ніж органічні. До них належать:
Аміачна вода
Рідкий аміак
Сірчанокислий амоній
Аміачна селітра
Кальцієва селітра
Натрієва селітра
Ціанамід кальцію
Хлористий амоній
Аміакати (розчини аміачної і кальційової селітри, а також інших добрив у рідкому аміаку).

Слайд #5

Аміачні добрива
Аміачні добрива краще вбираються ґрунтом, через це вони придатніші для завчасного внесення. Норми внесення аміачних добрив залежать від ґрунтово-кліматичних умов, біологічних особливостей культур і способу внесення добрив.

Слайд #6

Різновиди азотних добрив
Як мінеральні азотні добрива застосовують такі речовини:
Нітрат калію KNO3 (калійна селітра).
Нітрат амонію NH4NO3 (амонійна селітра).
Нітрат кальцію Ca(NO3)2 (кальцієва або норвезька селітра).
Нітрат натрію NaNO3 (чилійська селітра).
Сульфат амонію (NH4)2SO4.
Хлорид амонію NH4Cl.
Рідкий аміак і аміачна вода.

Слайд #7

Дія
Нітрат калію KNO3 (калійна селітра) являє собою безбарвну кристалічну речовину. На вологому повітрі не мокріє і не злежується. Нітрат калію — дуже цінне мінеральне добриво, в якому міститься два поживних для рослин елементи — азот і калій. Однак за агрохімічними вимогами вміст азоту в азотнокалійових добривах повинен бути більшим, ніж в KNO3. Тому нітрат калію застосовують переважно в суміші з амонійними солями.

Слайд #8

Дія (ПРОДОВЖЕННЯ)
Нітрат амонію NH4NO3 (амонійна селітра) дуже багате на азот добриво. Але нітрат амонію має істотний недолік — на вологому повітрі він мокріє, а при висиханні утворює тверді куски. Цілком сухий нітрат амонію може вибухати. Тому його застосовують як добриво в суміші з сульфатом амонію. Така суміш на повітрі не мокріє; не злежується і являє собою дуже цінне добриво, особливо під цукрові буряки, картоплю та інші культури.

Слайд #9

Дія (ПРОДОВЖЕННЯ)
Нітрат кальцію Ca(NO3)2 (кальцієва, або норвезька, селітра) — теж цінне азотне добриво. Його виробляють у великих кількостях нейтралізацією нітратної кислоти вапном. Цінність нітрату кальцію як добрива полягає також у тому, що іони кальцію Ca2+ позитивно впливають на структуру ґрунту.

Слайд #10

Дія (ПРОДОВЖЕННЯ)
Нітрат натрію NaNO3 (чилійська селітра) являє собою єдину сіль нітратної кислоти, яка утворює потужні природні родовища (в Чилі). В багатьох країнах чилійська селітра широко використовується як мінеральне добриво.

Слайд #11

Дія (ПРОДОВЖЕННЯ)
Сульфат амонію (NH4)2SO4 — одне з найстаріших азотних добрив. Його добувають у великих кількостях нейтралізацією сульфатної кислоти аміаком. Сульфат амонію не гігроскопічний і не злежується. Він значно підвищує врожайність таких культур, як жито, пшениця, картопля і особливо чай і рис.

Слайд #12

Дія (ПРОДОВЖЕННЯ)
Хлорид амонію NH4Cl одержують нейтралізацією хлоридної кислоти аміаком. Він теж не гігроскопічний і не злежується. Але на відміну від сульфату амонію його не вносять під такі культури, як цукрові буряки, тютюн тощо, оскільки іони хлору на ці культури впливають негативно.

Слайд #13

Дія (ПРОДОВЖЕННЯ)
Рідкий аміак і аміачна вода є найбагатшими добривами за вмістом азоту. Рідкий аміак, як і аміачну воду, стали застосовувати як азотні добрива лише останнім часом, коли були розроблені методи внесення в ґрунт добрив у рідкому стані.

Слайд #14

Дякую за увагу!