Презентація на тему «Інформація. Повідомлення»Слайд #1

Інформація. Повідомлення.Способи подання повідомлень.

Слайд #2

Мета уроку
Навчальна : Познайомити учнів з поняттям інформації, повідомленнями та способами подання повідомлень
Розвивальна : Навчити дітей абстрактно та логічно мислити, розвити цікавість до здобуття нових знань
Виховна : Розвити в учнях інформаційну культуру, вміння працювати з інформацією

Слайд #3

Інформація
.
Інформація - це нові відомості, нові знання, які одержує людина.
Походить від латинського слова “informatio”, що означає: роз'яснення, ознайомлення, переказ.
Людина використовує інформацію, приймаючи рішення. 

Слайд #4

Інформація має такі властивості:
Властивості інформації
Актуальність
Об'єктивність
Достовірність
Цінність
Доступність
Цінність – це максимально можлива користь для досягнення мети.
Достовірність – правдивість уявлень про джерело інформації.
Актуальність – відповідність поточному моменту часу.
Доступність  - здатність споживача сприймати формацію.
Об'єктивність – відображення зовнішнього світу, який існує незалежно від сприймача.

Слайд #5

Повідомлення
Приклади:
Це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зображень, жестів тощо.
- Учитель показав на карті учням кордони України.
- Диктор телебачення повідомив прогноз погоди на завтра.

Слайд #6

Способи подання повідомлень
Звуковий (Оголошення по радіо тощо)
Спеціальні позначення (Запис формул, рівнянь тощо)
Комбінований (Відео-кліп пісні тощо)
Відео (Фрагменти німого кіно тощо)
Текстовий (Твори, листи тощо)
Числовий (Значення віку людини тощо)
Графічний (Малюнки, фотографії тощо)
Умовні сигнали (Хитання головою, жести мови тощо)

Слайд #7

Сприймання повідомлень
Людина сприймає повідомлення з навколишнього середовища за допомогою п'яти органів чуття.
Орган зору
Орган слуху
Орган дотику
Орган нюху
Орган смаку
Візуальні повідомлення
Звукові повідомлення
Тактильні повідомлення
Нюхові повідомлення
Смакові повідомлення

Слайд #8

Дайте відповіді на запитання
1. Що містять повідомлення?
2. Якими способами можна подавати повідомлення?
3. Як людина сприймає повідомлення?
4. Що таке інформація?
Повідомлення містять відомості про різноманітні предмети, процеси та явища.
Повідомлення можна подати текстовим, числовим, графічним, відео, звуковим способами, умовними сигналами, комбінованим способом.
Людина сприймає повідомлення з навколишнього середовища за допомогою п'яти органів чуття: зору, слуху, дотику, нюху, смаку.
Інформація - це нові відомості, нові знання, які одержує людина на основі повідомлень.
ПІДСУМКОВИЙ КРОСВОРД

Слайд #9

5
10
1
2
3
4
6
7
8
9
11
І
Ф
О
Р
М
А
Т
И
К
А
Н
1) Орган нюху
2) Властивість інформації,яка несе важливе значення
н
с
Ц
і
Н
ь
і
с
т
3) Спосіб подання візуального повідомлення
і
л
ь
м
4) Письмова чи усна інформація
п
в
і
д
о
м
л
е
н
н
я
5) Нові відомості, що одержує людина
І
ф
о
н
м
а
ц
і
я
6) Повідомлення, яке не несе корисної інформації
ш
у
7) Спосіб подання текстового повідомлення
з
п
и
с
к
а
8) Речення, які зв'язані між собою за змістом
е
к
с
т
9) Орган смаку
я
з
к
10) Процес знаходження інформації
п
о
ш
у
11) Спосіб подання графічного повідомлення
к
р
т
и
н
к
а