Презентація на тему «Апаратне і програмне забезпечення мереж»Слайд #1

Апаратне і програмне забезпечення мереж

Слайд #2

Апаратне забезпечення
Апаратне забезпечення- комплекс електронних,електричних
і механічних пристроїв, що входять до складу системи або
мережі.
Апаратне забезпечення включає: - комп'ютери та
логічні пристрої; - зовнішні пристрої та діагностичну
апаратуру; - енергетичне обладнання й
акумулятори.

Слайд #3

Середовища передавання
Передавати інформацію можна за допомогою фізичних сигналів різної природи. Це можуть бути електричні сигнали, електромагнітне випромінювання, оптичні сигнали. Залежно від виду сигналу використовують різні середовища передавання — проводові чи безпроводові.
Середовище передавання — це фізичне середовище, у якому можливе передавання інформаційних сигналів у вигляді електричних, світлових та інших імпульсів.

Слайд #4

Проводові середовища
Безпроводові середовища
У проводових cередовищах
комп'ютери та інші пристрої мережі з'єднано кабелями. Дані
передають у вигляді електричних або оптичних сигналів.
У безпроводових середовищах кабелі не використовують, а дані передають через ефір, зазвичай у
вигляді радіосигналів.

Слайд #5

Мережеві кабелі
Вита пара
Найпростіша вита пара — це два
перевитих навколо один одного
ізольованих мідних дроти.
Декілька витих пар проводів часто
поміщають в одну захисну
оболонку. Їх кількість в такому
кабелі може бути різною. Завивка
проводів дозволяє позбавитися
електричних перешкод, що
наводяться сусідньою парою і
іншими зовнішніми джерелами

Слайд #6

Мережеві кабелі
Оптоволоконний кабель
Оптоволоконний кабель — конструкція з одного або кількох
ізольованих один від одного оптичних волокон, укладених в
оболонку.
Оптичне волокно — це технічний виріб, що складається з
оптичного світловоду і захисних покриттів та маркуючої
кольорової оболонки.

Слайд #7

Мережеві кабелі
Коаксіальний кабель
Коаксіальний кабель – це електричний кабель, що
складається з центральної жили і металевого
обплетення розділених шаром діелектрика і поміщених в
загальну ізоляційну оболонку,

Слайд #8

Безпроводові середовища
Основна характеристика середовища передавання —
швидкість передавання даних, яку вимірюють у бітах за
секунду (біт/с), кілобітах за секунду (кбіт/с), мегабітах за
секунду (Мбіт/с) та гігабітах за секунду (Гбіт/с).
Швидкість передавання даних в комп'ютерних мережах
визначається як кількість двійкових розрядів, що передаються
через певне середовище за одиницю часу.

Слайд #9

Для того щоб комп'ютер або інший
пристрій можна було підключити до
локальної мережі, необхідно, щоб його
Було оснащено мережним інтерфейсом
(мережною картою), до якого
підключатиметься мережний кабель або
який забезпечить зв'язок через радіоканал.
Звичайно, тип мережного інтерфейсу
має відповідати типу середовища
передавання. Мережні інтерфейси
виготовляють у вигляді плат
Мережні інтерфейси
Мережний інтерфейс — це обладнання, призначене для
підключення комп'ютера або іншого пристрою до
Локальної мережі.

Слайд #10

Проводовий мережний інтерфейс
Мережева карта безпровідного зв'язку

Слайд #11

Модеми
Модем — це пристрій, що застосовується для підключення
комп'ютерів до глобальних мереж.
Залежно від того, для якого каналу зв'язку призначено модем,
розрізняють такі модеми:
для телефонних ліній
 телевізійних кабельних ліній
супутникові модеми
модеми для мобільного зв'язку
Модем для телефонних ліній
Супутниковий модем
Модеми для мобільного зв'язку
Модеми для телевізійних кабельних ліній

Слайд #12

Концентратори, комутатори та точки безпроводового доступу
Концентратор— з'єднувальний компонент, до якого підключають
усі комп'ютери в мережі за топологією «зірка».
Комутатор—визначає, кому саме адресовано отримані ним дані, а
тому надсилає їх не всім пристроям, а лише одержувачу.
Бездротова точка доступу — це бездротова базова станція,
призначена для забезпечення бездротового доступу до вже
існуючої мережі (бездротовий або провідний) або створення нової
бездротової мережі.
концентратор
комутатор

Слайд #13

Мости та маршрутизатори
Для з'єднання двох мереж або окремих сегментів однієї мережі
використовують спеціальні пристрої, які називають
шлюзами.  Найпоширеніші представники пристроїв цього типу-
мости та маршрутизатори.
Мости - мережеве обладнання для об'єднання сегментівлокальної
мережі.
Маршрутиза́тор — електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації

Слайд #14

Програмне забезпечення
Інформаційна технологія передбачає поєднання апаратного і
програмного забезпечення.
Для організації обміну даними між комп'ютерами мережі
використо­вується кілька видів програмного забезпечення:
мережні компоненти операційної системи;
службові та прикладні програми;
драйвери пристроїв мережі.
Операційна система Windows включає компоненти для організації
однорангової локальної мережі. Якщо мережа має виділений
сервер, то на ньому встановлюють спеціальне серверне програмне
забезпечення.

Слайд #15

Клієнт-серверна мережа
Для отримання послуг мережі використовують програми, які, як
правило, складаються з двох частин:
клієнтська - надає можливість користувачу звернутися із запитом до ресурсів комп'ютерів, на яких встановлена серверна частина;
серверна - відповідає на запити клієнтської частини.
Таку технологію побудови програмного забезпечення називають клієнт-серверною.

Слайд #16

Дякую за увагу!