Презентація на тему «Кам’яне вугілля і продукти його переробки»Слайд #1

Кам'яне вугілля і продукти його переробки
Виконав учень 11 класу
Кузьневич
Володимир

Слайд #2

Кам'яне́ вугілля — тверда горюча корисна копалина, один з видів вугілля викопного, проміжний між бурим вугіллям і антрацитом.

Слайд #3

Щільна порода чорного, іноді сіро-чорного кольору.Блиск смоляний або металічний. В органічній речовині кам'яного вугілля міститься 75-92 % Карбону, 2,5-5,7 % Гідрогену, 1,5-15 % Оксигену. Містить 2-48 % летких речовин. Вологість 1-12 %.
Характеристика

Слайд #4

4
Кам'яне вугілля
Походження
Гірська порода осадкового походження (кам'яновугільний період)
Склад
Складна суміш ВМС- С, Н2, N2, O2 ,S
Коксування (піроліз) – розклад речовин без доступу кисню при високій температурі.
Продукти
Коксовий газ
СН4, N2, CO2, CO, Н2, NН3
Камяновугільна смола
C6H6 і її гомологи
C6H5OH, гетероциклічні
Аміачна вода
NH4OH, C6H5OH, H2S
Кокс
Чисте вугілля С

Слайд #5

Кам'яне вугілля утворилося з продуктів розкладу органічних залишків рослин, що зазнали зміни (метаморфізм) в умовах високого тиску навколишніх порід земної кори і порівняно високої температури.
Утворення

Слайд #6

Хімічна структура вугілля

Слайд #7

Існує багато видів класифікації кам'яного вугілля: за речовинним складом, петрографічним складом, генетичні, хіміко-технологічні, промислові та змішані. Кам'яне вугілля розділяють на блискуче, напівблискуче, напівматове, матове. У залежності від переважання тих або інших петрографічних компонентів виділяють вітренове, кларенове, дюрено-кларенове, кларено-дюренове, дюренове фюзенове кам'яне вугілля. Серед структур органічної речовини вугілля виділено 4 типи (телінітова, посттелінітова, преколінітова і колінітова), які є послідовними стадіями єдиного процесу розкладання лігніно-целюлозних тканин. Генетичні класифікації характеризують умови накопичення вугілля, речовинні і петрографічні — його речовинний та петрографічний склад, хіміко-технологічні — хімічний склад вугілля, процеси формування та промислової переробки, промислові — технологічне групування видів вугілля в залежності від вимог промисловості. Класифікації вугілля в пластах використовуються для характеристики вугільних родовищ.
Класифікація, різновиди

Слайд #8

Найбільші розвідані запаси кам'яного вугілля в Україні зосереджені в Донецькому кам'яновугільному басейні та у Львівсько-Волинському вугільному басейні.За кордоном — в Карагандинському, Південно-Якутському, Мінусинському, Буреїнському, Тунгуському, Ленському, Таймирському, Аппалачському, Пенсильванському, Нижньорейнсько-Вестфальському (Рурському), Верхньосілезькому, Остравсько-Карвінському, Шаньсі, Південно-Уельському басейнах.
Родовища кам'яного вугілля

Слайд #9

Способи добування

Слайд #10

Камʼяне вугілля використовується як технологічна, енерго-технологічна і енергетична сировина, при виробництві коксу і напівкоксу з отриманням великої кількості хімічних продуктів (нафталін, феноли, пек тощо), на основі яких одержують добрива, пластмаси, синтетичні волокна, лаки, фарби і т.і. Один з найперспективніших напрямів використання камʼяного вугілля — скраплення (зрідження) — гідрогенізація вугілля з отриманням рідкого палива. При переробці камʼяного вугілля отримують також: активне вугілля, штучний графіт і т. д.; в промислових масштабах вилучається ванадій, ґерманій і сірка; розроблені методи отримання ґалію, молібдену, цинку, свинцю. Для задоволення потреб економіки Україна щорічно використовує близько 100 млн. т вугілля, з яких майже 80 млн. т видобувається вітчизняними підприємствами.
Використання

Слайд #11

Продукти переробки кам'яного вугілля
Світильний газ
Кам'яне вугілля
Кокс
Нафталін
Трінітронафталін
Барвники
Аміак
Тротил
Толуол
Барвники
Сахарин
Анілін
Саліцилові препарати
Фенацетин
Бензол
Пек
Фенол
Пластмаси
Камяно- вугільна
смола
Пікринова
кислота
Барвники

Слайд #12

Коксування вугілля
Коксуванням називають метод термічної переробки переважно кам'яного вугілля, що полягає в їх нагріванні без доступу повітря до 1000-1100°С і витримані, при цій температурі, внаслідок чого паливо розкладається з утворенням летючих продуктів і твердого залишку коксу. Основним цільовим продуктом цього процесу є кокс, що використовується головним чином як відновник і паливо в металургійній промисловості

Слайд #13

Схема коксової печі
Кам'яне вугілля
Камери для коксування вугілля
Завантажувальні отвори
Труби для виходу летких продуктів
Газозбірник
Регенератори для нагрівання газу і повітря
Продукти конденсату
Сировина
t= 900 – 1050 °C, без доступу повітря

Слайд #14

Світові запаси вугілля
Країна
Кам'яне вугілля
Буре вугілля
Всього
%
США
111338
135305
246643
27,1
Росія
49088
107922
157010
17,3
Китай
62200
52300
114500
12,6
Індія
90085
2360
92445
10,2
Австралійський Союз
38600
39900
78500
8,6
Південна Африка
48750
48750
5,4
Україна
16274
17879
34153
3,8
Казахстан
28151
3128
31279
3,4
Польща
14000
14000
1,5
Бразилія
10113
10113
1,1
Німеччина
183
6556
6739
0,7
Колумбія
6230
381
6611
0,7

Слайд #15

Світові запаси вугілля
Країна
Кам'яне вугілля
Буре вугілля
Всього
%
Канада
3471
3107
6578
0,7
Чехія
2094
3458
5552
0,6
Індонезія
740
4228
4968
0,5
Туреччина
278
3908
4186
0,5
Мадагаскар
198
3159
3357
0,4
Пакистан
3050
3050
0,3
Болгарія
4
2183
2187
0,2
Таїланд
1354
1354
0,1
Північна Корея
300
300
600
0,1
Нова Зеландія
33
538
571
0,1
Іспанія
200
330
530
0,1
Зімбабве
502
502
0,1
Румунія
22
472
494
0,1
Венесуела
479
479
0,1
Всього
478771
430293
909064
100,0

Слайд #16

Інформаційні джерела
http://www.knowledge.allbest.ru/chemistry.html
http://www.billybonce.zp.ua/vydy-biopalyva/osnovni-vydy-biopalyva
http://teacher.in.ua/navchalni-predmeti/himiya/materiali-do-urokiv/prezentac-ja-na-temu-prirodnii-gaz.html