Презентація на тему «Правильна піраміда. Площа бічної поверхні піраміди»Слайд #1

Правильна піраміда. Площа бічної поверхні піраміди.

Слайд #2

Правильною пірамідою називається піраміда , в основі якої лежить правильний многокутник, а основа висоти піраміди збігається з центром цього многокутника

Слайд #3

Правильна трикутна піраміда
О – центр
основи
МО – висота
піраміди

Слайд #4

Правильна чотирикутна піраміда
АВСD - квадрат

Слайд #5

Правильна шестикутна піраміда

Слайд #6

Фото пірамід

Слайд #7

Властивості правильної піраміди
1) бічні ребра рівні;
2) Бічні грані рівні;
3) Апофеми рівні;
4) Двогранні кути при основі рівні;
5) Двогранні кути при бічних ребрах рівні
6) Кожна точка висоти правильної піраміди рівновіддалена від всіх вершин основи;
7) Кожна точка висоти правильної піраміди рівновіддалена від усіх бічних граней

Слайд #8

Бічною поверхнею піраміди називається сума площ її бічних граней
Sбп=Sбг* n
SK – апофема
SO - висота
SDC – бічна грань

Слайд #9

Бічна поверхня правильної піраміди дорівнює добутку півпериметра основи на апофему
S = (p / 2)l

Слайд #10

Правильна зрізана піраміда
А
В