Презентація на тему «Історія астрономії» (варіант 2)Слайд #1

Історія астрономії

Слайд #2

Проблемне питання
Існує думка, що в давнину люди не знали астрономії

Слайд #3

Мета
Розглянути
головні віхи розвитку астрономії
найвидатніших астрономів та їх вклад у розвиток астрономії
практичне застосування астрономії в минулому і в сьогоденні
ненауковість астрологічних прогнозів та гороскопів

Слайд #4

Мета:
Під час уроку заповнити таблицю
Країна,
роки
Представники
науки
Що вміли та знали

Слайд #5

Перші обсерваторії???
Спостереження за світилами жреці проводили в древніх обсерваторіях - храмах.
Їх вивчає археоастрономія
Археологи знайшли досить багато обсерваторій. Найпростіші з них - мегаліти - являли собою один (менгіри) або більше (дольмени, кромлехи) каменів, розташованих упорядковано.

Слайд #6

Мегаліти
Мегаліти визначали місця сходу й заходу світил у певну пору року. Вважалося, що їх звели древні кельти, але зараз доведено, що мегаліти з'явилися в Європі набагато раніше індоарійських племен.
Найдавніший із них - Нью -Грейндж - датується 3000 р. до н.е., а друїди тільки поклонялися цим "чарівним" спорудам.
Щонайменше їх будівництво тривало 50 років.

Слайд #7

Промені сонця тільки 21грудня освітлювали цю кімнату

Слайд #8

Промені сонця тільки 21грудня освітлювали цю кімнату

Слайд #9

Однією з найвідоміших споруд стародавності є Стоунхендж, розташований у Південній Англії.
В.Терешин створив пентаграму, в основу якої покладений план Стоунхенджа. Обчислення підтвердили, що діаметри його кілець відповідають поперечникам планет Сонячної системи й природного супутника нашої планети.
Крім того, вдалося встановити, що кільця кам'яного комплексу моделюють також і орбіти планет, яких, до речі, виявилося не 9, а 12!
До наших днів дійшли свідчення древньої шумерської цивілізації - також про 12 планет у Сонячній системі!

Слайд #10

Єгипет
У Древньому Єгипті існувала складна релігія з великою кількістю богів, тісно пов'язаних із небесними світилами. Особливо шанувався бог Сонця - Ра.
Найважливіша подія в житті сільськогосподарської країни - розлив Нілу - визначалася по сходу Сиріуса й літньому сонцестоянню.
Єгиптяни ділили небо на сузір'я, знали про існування планет, уміли визначати висоту Сонця, використовуючи гном.

Слайд #11

Таємниці Єгипетських пірамід
Древні єгиптяни вірили в життя за порогом смерті, у "небесному Єгипті“, вірили також, що космічний порядок і його відбиття на землі Єгипту дуже давно встановлений богами..
Зірки вважалися в древніх єгиптян душами померлих. Відповідно до їх повір'я, фараони підносилися до зірок, найчастіше до тих, які оберталися навколо Полярної зірки.
Єгипетська астрономія стала фундаментом, на якому грецькі вчені пізніше побудували свою систему світу.

Слайд #12

Храм в Абідосі
У Єгипті існував місячно-сонячний календар, що ділив рік на 365 діб і 12 місяців. День і ніч ділилися на 12 годин.
... у древніх єгиптян, як і в майя, був високоякісний календар, причому ступінь розуміння ними принципів його функціонування згодом не зростала, а, навпаки, зменшувалася. Ця обставина наводить на думку, що знання, отримані колись у сивій давнині, поступово втрачалися. До речі, цьому не суперечать вірування древніх єгиптян, які вважали, що згаданий календар дістався їм від богів.
(пр. Войцеховський)

Слайд #13

Шумери
У центрі шумерських міст містилися храми, які являли собою багатоступінчасті піраміди. На верхній площадці піраміди стояв сам храм порівняно невеликих розмірів.
Подібні споруди, що називалися зиккуратами, піднімалися над іншими будівлями й виражали ідею "зв'язку небес і землі". Ця назва підтверджує й астрономічні знання зиккуратів.

Слайд #14

Жерці фіксували рух планет, дати затемнень, появу комет. Після завоювання Вавилону Персією, астрономія й астрологія стали найважливішими державними науками, країна була покрита мережею обсерваторій.
До кінця ІV століття до н.е. месопотамські вчені створили:
теорію руху Місяця й планет
відкрили сарос (повтор.затемнень)
увели поняття екліптики й зодіаку.
Месопотамські астрономи ділили добу на 12 годин, що називалися "беру", а годину ділили на 30 "градусів часу". Один градус часу містив рівно чотири наші хвилини.
Досягнення шумерських астрономів

Слайд #15

Книги шумерів
Найважливіше культурне досягнення шумерів - створення писемності. Матеріалом для листа служили таблички із сирої глини, на які за допомогою гострої палички наносили характерні клинчасті знаки, які пізніше назвали клинопис. Їх обпалювали - це збільшувало їхню схоронність протягом тисячоліть. Зустрічається багато клинописних астрономічних текстів.

Слайд #16

...піраміди [Теотиуакана],- як вірили древні індіанці, були посередниками між земними і небесними
Ацтеки
світами - об'єктами, через які проходили енергетичні потоки з підземного світу у світ небесний. Жерці, перебуваючи на вершинах пірамід, могли "почути й дізнатися" волю богів.

Слайд #17

...піраміди [Теотиуакана],- як вірили древні індіанці, були посередниками між земними і небесними
Ацтеки
світами - об'єктами, через які проходили енергетичні потоки з підземного світу у світ небесний. Жерці, перебуваючи на вершинах пірамід, могли "почути й дізнатися" волю богів.

Слайд #18

Місто інків

Слайд #19

Китай
Про китайську астрономію європейці майже нічого не знали. Китайці вміли:
“пророкувати” затемнення,
склали точний календар,
розділили небо на сузір'я,
винайшли гном, сонячні й водяні
годинники, компас.
Чан Чу в 1100 р.н.є стверджував, що Земля відхилена від перпендикуляра на 230 27′.
Їх спостереження за змінними зірками, сонячними плямами, кометами являють цінність і дотепер.
У 1054 році в китайських літописах з'явилося згадування про знаменитий спалах наднової зірки в сузір'ї Тільця, що породила Крабоподібну туманність.

Слайд #20

Греки
ФАЛЕС ( 625 -  547 до н.е. )
Зводив усе розмаїття явищ і речей до єдиної першостихії - води.
Причиною сонячних затемнень вважав Місяць, який розглядав як темне тіло, що затьмарює світло від Сонця.
Передбачив сонячне затемнення 28 травня 585 року до н.е.
Відкрив нахил Землі до небесного екватора.
Визначив кутову величину Місяця.
Став першим, хто ввів у математику принцип математичного доказу, довів кілька теорем геометрії.

Слайд #21

Арістотель
АРІСТОТЕЛЬ (384-322 до н.е. )
У 335до н.е. заснував Ліцей. Вихователь Олександра Македонського.
Він “зупинив” Землю - поставив її в центр вічного й незмінного світу.
Вказував на кулястість Землі (приводячи у вигляді аргументу круглу форму земної тіні під час місячного затемнення) і на її невеликі в порівнянні з відстанню до зірок розміри.
Эратосфен, що жив у Єгипті, вперше визначив діаметр Землі і отримав близько 40 000 км - дивна по тим часам точність!

Слайд #22

Система світу, за Арістотелем, збереглася до епохи Коперника.
Вважав, що Земля перебуває в центрі світу. На його думку, Земля і світ є вічним і незмінним. Він заперечував обертання Землі, вважав зірки й планети пов'язаними з обертанням навколо загального центра кришталевих сфер. Всесвіт Арістотеля складався з 56 кришталевих сфер, зовнішня з яких - зоряна.

Слайд #23

За кілька століть до Арістотеля знаменитий Піфагор говорив, що всі планети, Сонце, Земля, Місяць обертаються навколо загального центра Світу.
320 років до н.е. грецький мореплавець Пітеас був переконаний у кулястості Землі й уперше довів, що кутова висота h полюсу світу дорівнює географічній широті φ.
h = φ

Слайд #24

Аристарх - Коперник античного світу.
Аристарх (близько 310-250 рр. до н.е.) народився на о. Самос. Учитель Аристарха належав до школи Арістотеля.
Спробував визначити відстань до небесних тіл за допомогою спостережень.
Визначив, у скільки разів Сонце далі, ніж Місяць, а потім порівняв Сонце і Місяць із Землею.
За допомогою міркувань довів, що Місяць менший від Землі в 3 рази (а Сонце більше Землі в 6 разів).
Довів, що світ небесних тіл може бути пізнаний за допомогою вимірів і розрахунків.
Здогадався, що велике Сонце не може обертатися навколо маленької Землі, що навколо Землі обертається лише Місяць, а Сонце є центром Всесвіту, круг якого обертаються всі планети. Це - геліоцентрична теорія . Сучасники Аристарха відкинули геліоцентризм. Людство лише через багато поколінь усвідомило цінність цього вчення.

Слайд #25

Гіппарх
Там він:
побудував обсерваторію;
систематично спостерігав за небесними світилами;
першим увів географічну сітку координат з меридіанами і паралелями;
уважав, що Сонце обертається навколо Землі рівномірно й по колу, а Земля зміщена відносно центру. Таку орбіту він назвав ексцентриком, а величину зсуву центрів (у відношенні до радіусу) - ексцентриситетом. Це пояснювало різну тривалість пір року (весни - 94,5 діб, літа - 92,5 діб, осені - 88 діб, зими - 90 діб), тому треба прийняти ексцентриситет рівним 1/24.
Точку орбіти, у якій Сонце знаходиться найближче до Землі, назвав перигеєм, а найбільш віддалену - апогеєм.
Гіппарх народився в Малій Азії. Велику частину життя (160 - 125 рр. до н.е.) він провів на о. Родос в Егейському морі.

Слайд #26

Досягнення Гіппарха
склав зоряний каталог, де були зафіксовані координати 850 зірок;
установив, що місячна орбіта перетинається з площиною екліптики у двох точках - вузлах і затемнення можуть відбуватися лише якщо Місяць знаходиться в цих точках;
навчився передбачати місячні затемнення з точністю до години;
виміряв кутові розміри Сонця й земної тіні; користуючись геометричною схемою, знайшов, що відстань до Місяця ≈ 60 земним радіусам;
уперше використав спостереження шумерських астрономів, завдяки цьому дуже точно визначив тривалість року;
виявив, що рухи планет дуже складні й не описуються простими геометричними моделями, - це завдання вирішити він був не в силах;
розділив усі відомі зірки на 6 груп (одна від іншої відрізняються в 2,5 рази, зірки 6 з.в. відрізняються від зірок 1 з.в. в 100 разів).

Слайд #27

Птолемей
Олександрійський учений Птолемей написав найвизначнішу астрономічну працю античності - "Альмагест", у якій систематизував усі астрономічні знання своєї епохи й описав власну геоцентричну теорію світу, що панувала в європейській філософії протягом п'ятнадцяти століть.
Важливість цієї книги показує наступний факт:
затяжна війна з Персією поставила Візантію на грань поразки, і імператор Гераклій змушений був почати перемовини. Перський цар запросив непомірну ціну – усього-на-всього одну книгу “Альмагест" Платона. На той час вона була безцінною.

Слайд #28

БИРУНІ (Беруні) (Абу Рейхан Мухаммед ібн Ахмед аль-Бируни) (973 – 1048),
Уперше на Середньому Сході висловив думку про те, що Земля рухається навколо Сонця.
Проводячи спостереження Сонця під час повних сонячних затемнень, запропонував гіпотезу про структуру сонячної корони.
Побудував перший нерухомий квадрант (7,5 м) для спостереження за Сонцем і планетами. Цей астрономічний інструмент був найбільшим і найкращим протягом 400 років.
Йому належить метод визначення радіуса Землі при спостереженні лінії обрію з гори.
Відкрив зодіакальне світло.
Припускав, що зірки – це віддалені від нас сонця.
Розкрив природу Чумацького Шляху, говорив про зірки як про дивовижно далекі сонця.

Слайд #29

УЛУГБЕК Мирза Мухаммед ібн Шахрух ібн Тимур (1394–1449),
Найвідоміший з астрономів Сходу, онук Тамерлана - Улугбек.
З 1409 р. - правитель Самарканда.
Побудував найбільшу обсерваторію, у якій головною частиною був гігантський квадрант радіусом 40 м. Уточнив багато астрономічних даних.
Точність спостережень в обсерваторії при визначенні кутових відстаней досягала кутових секунд.
Головна праця, виконана в обсерваторії, - "Нові астрономічні таблиці" - містить виклад теоретичних основ астрономії й каталог положень 1018 зірок з великою точністю.

Слайд #30

За геоцентричною системою світу в центрі знаходиться:
а) Сонце
б) Земля
в) Місяць
а)
б)
в)
Подумайте краще!
Вірно!
Подумайте краще!

Слайд #31

Підсумок
Чи були наші предки не освічені в астрономії???
Чи змінилися ваші уявлення про знаннях древніх людей?
Це тільки мала частина наших знань про ті часи!

Слайд #32

Д/з закінчити таблицю
Країна,
роки
Представники
науки
Що вміли та знали
Микола Коперник
Йоган Кеплер
Тихо Браге
Галілео Галілей
Джордано Бруно
Ісаак Ньютон