Презентація на тему «Алюміній» (варіант 16)Слайд #1

Алюміній
Виконала учениця 10-Б класу - Гончарова Ірина

Слайд #2

Хімічний елемент
Алюміній — металічний елемент головної підгрупи ІІІ групи 3  періоду періодичної системи хімічних елементів.В природі існує єдиний стабільний ізотоп  27Al . Третій за вмістом елемент (і найпоширеніший метал) земної кори (після кисню і кремнію), що становить приблизно 8% від її маси.

Слайд #3

Історія відкриття алюмінію
Ганс-Крістіан Естерд
Фрідрих Велер
Анри Сент-Клер Девиль

Слайд #4

Історія
Вперше отримати металічний алюміній вдалося датському фізику Гансу Ерстеду в 1825 році, термічним відновленням безводного хлориду алюмінію амальгамою калію. Цей спосіб був вдосконалений Фрідріхом Велером, який застосував чистий калій в 1827 році. Веллеру належить перший приблизно точний опис властивостей металу. У 1854 році Анрі Сент-Клер Девіль в процесі отримання алюмінію замінив калій дешевшим натрієм. Досліди на заводі Жавеля завершились успішно і в липні 1855 року були отримані перші злитки металу масою 6-8 кг, які були показані на Всесвітній виставці в Парижі

Слайд #5

Поширеність у природі
Основними способами одержання алюмінію на сьогоднішній день є електроліз. У природі він зустрічається тільки у вигляді сполук. Він входить до складу алюмосилікатів, до яких належать: глини, слюди, польові шпати, зокрема каолін.

Слайд #6

Найважливіші сполуки алюмінію
Польовий шпат Al2O3;
Боксит Al2O3 ∙nH2O;
Нефелін Al2O3 ∙Na2O∙2SiO2,
або NaAlSiO4;
Корунд (прозорі кристали) Al2O3;
Каолін (глина) Al2O3 ∙2SiO2∙2H2O;
Гідроаргеліт Al(OH)3;
Беміт AlO(OH);
Діаспор HAlO2;
Кріоліт Na3AlF6;
Алюмінієві галуни KAl(SO)4∙12H2O
Боксит
Каолін

Слайд #7

Фізичні властивості
Алюміній — сріблясто-білий легкий метал, добрий провідник тепла і електрики, пластичний, легко піддається механічній обробці. За кімнатної температури Al не змінюється, його поверхня вкрита тонкою оксидною плівкою.
Кристалічна структура: має кубічну гранецентровану кристалічну гратку.Густина: ρ = 2,7 г/см3Характеризується високою в'язкістю;tпл = 660 0С;
tкип = 2520 0С;ковкий;легко витягується

Слайд #8

Хімічні властивості
Алюміній є амфотерним елементом: взаємодіє с кислотами та лугами. Хімічно алюміній дуже активний.
При нагріванні на повітрі чи в кисні алюміній згоряє, утворюючи також алюміній оксид: 4Al + 3O2 = 2Al2O3.
Алюміній активно реагує з іншими неметалами. За звичайних умов він взаємодіє з хлором і бромом, утворюючи солі, наприклад, алюміній хлорид: 2Al + 3Сl2 = 2AlСl3.
Реакція алюмінію з йодом відбувається, якщо до суміші алюмінієвого порошку з йодом додати кілька крапель води, яка виконує роль каталізатора: 2Al + 3I2 = 2AlІ3.

Слайд #9

Хімічні властивості
При нагріванні алюміній реагує з сіркою, азотом, вуглецем, наприклад: 2Al + 3S = Al2S3.
Алюміній реагує з розчинами кислот з утворенням солей і водню, наприклад: 2Al + 6НСl= 2AlCl3 + 3Н2↑.
Алюміній добувають шляхом електролізу глинозему розчиненого в розплавленому кріоліті Na3[AlF6].

Слайд #10

Застосування алюмінію
Фармацевтична промисловість
Будівництво
Машинобудування
Авіабудування
Харчова промисловість
Електротехніка

Слайд #11

Застосування
Широке застосування алюмінію зумовлене його властивостями. Поєднання легкості з достатньо високою електропровідністю дозволяє застосовувати алюміній як провідник електричного струму. Алюміній і його сплави використовують практично у всіх галузях сучасної техніки: Завдяки високій корозійній стійкості алюміній широко застосовують при виготовленні апаратури для виробництва харчових продуктів. З полірованого алюмінію виготовляють дзеркала та поверхні рефлекторів. Алюміній використовують як розкисник сталей та інших сплавів. Ним відновлюють метали з їхніх оксидів.