Презентація на тему «Блоки. Похила площина» (варіант 2)Слайд #1

Блоки. Похила площина
Презентацію створено за допомогою комп'ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд #2

Блок, вісь якого закріплена й при підйомі вантажів не опускається й не піднімається, називають нерухомим блоком.
Нерухомий блок можна розглядати як рівноплечий важіль, у якого плечі сил дорівнюють радіусу колеса: OA=OB=r.
Умовою рівноваги блоку буде рівність прикладених сил:
F = P
Звідси випливає, що
нерухомий блок не дає виграшу в силі, але дозволяє змінювати напрямок дії сили.

Слайд #3

Рухомий блок — це блок, що піднімається й опускається разом з вантажем.
Рухомий блок можна розглядати як важіль, що обертається навколо точки торкання мотузки й колеса (це точка О).
Точка О — точка опори важеля,
ОА — плече сили Р
ОВ — плече сили F
Оскільки плече ОВ вдвічі більше плеча ОА, то сила F вдвічі менше сили Р:
Таким чином,
рухомий блок дає виграш у силі у два рази.

Слайд #4

Похила площина застосовується для переміщення важких предметів на більш високий рівень без їх безпосереднього підняття.

Слайд #5

Якщо
l — довжина похилої площини,
h — висота похилої площини,
P — вага візка,
F — сила, прикладена до візка,то за відсутності сили тертя можна записати:
При використанні похилої площини виграють у силі в стільки разів, у скільки разів довжина похилої площини більше її висоти.

Слайд #6

Для всіх простих механізмів характерно наступне: користуючись ними, можна виграти або в силі (програвши у відстані), або у відстані (програвши в силі).

Слайд #7

Питання 1. Наведіть приклади застосування нерухомого блоку.2. Наведіть приклади застосування рухомого блоку.3. Як за допомогою блоків одержати виграш у силі більше, ніж удвічі?4. Якими простими механізмами ви користуєтеся в побуті? Наведіть приклади.5. Чи можна розглядати нерухомий і рухомий блоки як важелі?

Слайд #8

2. Як за допомогою двох рухомих блоків одержати виграш у силі в 4 рази? Можна використати будь-яке число нерухомих блоків. Наведіть 2 розв'язки завдання.
1. Візок піднімають по похилій площині, прикладаючи силу 100 Н, спрямовану уздовж похилої площини. Яка маса візка, якщо довжина похилої площини 2 м, а висота 1 м?
Задачі

Слайд #9

Розв'язок
1) Можна використати 2 рухомих блоки й 1 нерухомий, як показано на лівому рисунку. Кожний з рухомих блоків дає виграш у силі в 2 рази, тому сила натягу мотузки a дорівнює 2F, а сила натягу мотузки b, що втримує вантаж, дорівнює 4F, тобто сумарний виграш у силі в 4 рази.
2) Можна використати 2 рухомих блоки й 2 нерухомих, як показано на правому рисунку. При цьому сила натягу кожної із двох мотузок, що утримують вантаж, дорівнює 2F, завдяки чому виходить сумарний виграш у силі в 4 рази.

Слайд #10

3. Вантаж масою 300 кг піднімають за допомогою одного рухомого блоку, прикладаючи силу 1600 Н. Яка маса блоку?

Слайд #11

1. Чому діаметр ведучих коліс трактора значно більше діаметра ведучих коліс легкового автомобіля?
2. Чому розмотувати нитку з повної котушки легше, ніж із частково розмотаної?
3. Як можна з'єднати один з одним нерухомі й рухомі блоки, щоб одержати виграш у силі в 6 разів?
Поміркуй
4. У якому напрямку треба тягти вільний кінець мотузки, щоб легше було піднімати вантаж?

Слайд #12

Домашнє завдання-1
1. У-1: § 11 (п. 3, 4).
2. Сб-1:
рів1 — № 13.3, 13.6, 13.9, 13.11.
рів2 — № 13.18, 13.21, 13.22, 14.23, 14.24.
рів3 — № 13.27, 13.28, 13.29, 13.31, 13.34.
Домашнє завдання-2
1. У-2: § 16, 30 (п. 3, 4)
2. Сб-2:
рів1 — № 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5.
рів2 — № 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12.
рів3 — № 14.13, 14.14, 14.15, 14.19, 14.20.
3. Д: Підготуватися до самостійної роботи № 11 «Момент сили. Важіль і блок».

Слайд #13

Завдання для самостійної роботи
Початковий рівень
1. Виберіть правильне твердження. Рухомий блок...
А не дає виграшу в силі;
Б може дати виграш у силі у 2 рази;
В може дати виграш у силі у 4 рази.
А Момент сили, що діє на тягарець 1, у 9 разів більше моменту сили, що діє на тягарець 2.
Б Цей важіль дає виграш у силі у 2 рази.
В Цей важіль дає виграш у силі в 9 рази.
2. Виберіть правильне твердження. На рисунку важіль, що перебуває в рівновазі.

Слайд #14

Середній рівень
1. За допомогою рухомого блоку робітник піднімає на висоту 4 м вантаж вагою 600 Н. З якою силою він тягне за мотузку? Якої довжини відрізок мотузки він при цьому витягне?
2. Для різання тканини й паперу застосовують ножиці з короткими ручками й довгими лезами. Визначте силу різання, якщо сила, прикладена до ручок ножиців, дорівнює 30 Н, а довжина плечей 8 і 10 см.

Слайд #15

Достатній рівень
1. Визначте вагу вантажу, який піднімають за допомогою системи блоків (див. рисунок), якщо до вільного кінця мотузки прикладена сила F = 50 Н. На яку висоту піднявся вантаж P, якщо вільний кінець каната опустився на 40 см?
2. Довжина важеля 1 м. Де повинна перебувати точка опори, щоб вантаж вагою 5 Н, підвішений на одному кінці важеля, урівноважувався вантажем вагою 20 Н, підвішеним до іншого кінця важеля?

Слайд #16

Високий рівень1. На кінцях важеля діють сили 25 Н і 150 Н. Відстань від точки опори до меншої сили 21 см. Визначте довжину важеля, якщо він перебуває в рівновазі. 2. На кінці важеля діють вертикальні сили 1 Н і 10 Н. На якій відстані від місця прикладання меншої сили розташовується точка опори, якщо важіль перебуває в рівновазі? Довжина важеля 11 м.

Слайд #17

Джерела:1. Усі уроки фізики. 8 клас./ Кирик Л. А.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 352 с.2. Сайти: junior.ru, festival.1september.ru
Презентацію створено за допомогою комп'ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»
© ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011