Презентація на тему «Метали в природі»Слайд #1

Металиtв природі
Виконав учень 10 класу
Дерибик Мар'ян

Слайд #2

Метали складають понад 80% усіх хімічних елементів. Переважна більшість металів зустрічається в природі у вигляді різних сполук і лише деякі з них — у вільному стані.
Це так звані самородні метали (золото і платина), а також інколи срібло, ртуть, мідь та інші метали.

Слайд #3

Мінерали і гірські породи, придатні для добування з них металів заводським способом, називаються рудами.
Важливішими рудами є оксиди (Fe2O3, Fe3O4, Al2O3 • nH2O, MnO2 тощо); сульфіди(ZnS, PbS, Cu2S, HgS і ін.), солі (NaCl, KCl, MgCl2 CaCO3 і т. д.).

Слайд #4

Малоактивні метали зустрічаються переважно у вигляді оксидів і сульфідів, а активні (лужні і лужноземельні) — винятково у вигляді солей.

Слайд #5

Поширеність
Найпоширенішим хімічним елементом-металом, у земній корі є алюміній.
Метали% маси земної кори 
Алюміній 8,8
Залізо 5,1
Калій 2,6
Кальцій 3,6
Магній 2,1
Марганець0,09
Мідь 0,01
Натрій 2,6
Титан 0,6

Слайд #6

Алюміній
 Алюміній за розповсюдженням у земній корі займає 1 місце. Його вміст в літосфері згідно з А. П. Виноградовим 8,05%. Глобальні запаси алюмінію на Землі (в межахноосфери) становлять 1,2·109 т (2000 р.), термін їх вичерпання за прогнозами Римського клубу — 55 років.В природі зустрічається винятково у вигляді сполук, входить до складу 270 мінералів. 

Слайд #7

Алюміній
Найбільш розповсюдженими з мінералів є подвійні силікати (польов шпати, слюди та ін.) і продукти їх вивітрювання — глини. 
Оксид алюмінію зустрічається у вигляді корунду і наждаку. Найважливіше джерело добування алюмінію — боксит — складається з мінералів беміту і діаспору AlOOH ігідраргіліту (гібситу) Al(OH)3 (найбільші родовища в Австралії, Бразилії, Гвінеї, Ямайці). Важливим мінералом алюмінію є також кріоліт Na3AlF6

Слайд #8

Ферум
За поширеністю у природі ферум посідає друге місце серед металів (після алюмінію). На нього припадає 5,10 % маси земної кори. За вмістом у земній корі ферум посідає 4-е місце. Зустрічається він виключно у вигляді сполук. Вільне залізо знаходять лише в метеоритах.Ферум — поширений елемент метеоритної речовини: в кам'яни метеоритах міститься до 25 %, а в залізних 90,85 мас.% Fe.

Слайд #9

Ферум
Космічна поширеність заліза близька до його вмісту в фотосфері Сонця — 627 г/т. Частка феруму в речовині Землі досить велика — 38,8 %. Найбідніша на ферум поверхні Землі.
Найважливішими природними сполуками феруму, що мають промислове значення, є магнітний залізнякFe3O4, червоний залізняк Fe2O3, бурий залізняк Fe2O3 · nH2O та пірит FeS2. Оксиди феруму служать рудами, з яких добувають залізо, а пірит — сировиною для сульфатно-кислотного виробництва.

Слайд #10

Ферум
Багаті родовища магнітного залізняка зосереджені на Уралі поблизу м. Магнітогорська та в Курській області (так звана Курська магнітна аномалія). Родовища червоного залізняка є в Україні поблизу м.Кривий Ріг. Родовища бурого залізняка зосереджені на Керченському півострові. Крім того, потужні родовища залізних руд виявлено і в інших місцях — на Кольському півострові, в Сибіру і на Далекому Сході.

Слайд #11

Калій
 Калій — досить поширений хімічний елемент, на нього припадає 2,6% маси земної кори. У зв'язку з високою хімічною активністю у вільному стані в природі він не зустрічаються, а тільки у вигляді різних сполук. Деякі з них, як хлорид калію, утворюють потужні родовища.Найбагатші у світі родовища солей калію у вигляді мінералів сильвіну KCl, сильвініту KCl·NaCl, карналіту KCl· MgCl2·6H2O і каїніту KCl·MgSO4·3H2O розташовані поблизу м. Солікамська. Крім того, значні поклади сполук калію знайдені в Білорусі (м. Солігорськ) і в Україні (м. Калуш і м. Стебник у Прикарпатті).

Слайд #12

Кальцій
За поширеністю в природі кальцій посідає п'яте місце серед хімічних елементів (3,6% маси земної кори). У зв'язку з високою хімічною активністю у вільному стані він не зустрічається. Найпоширенішими його сполуками є вапняк, крейда та мармур, які мають однаковий хімічний склад CaCO3, але різну кристалічну будову.

Слайд #13

Натрій
Натрій належать до найпоширеніших елементів На нього припадає 2,64% маси земної кори. У зв'язку з високою хімічною активністю він зустрічається тільки у вигляді різних сполук. Деякі з них, як хлорид натрію, сульфат натрію, утворюють потужні родовища.
Найбільші поклади хлориду натрію NaCl (кам'яна сіль, або галіт) є на Уралі в районах м. Солікамська та м. Соль-Ілецька, на Донбасі та в інших місцях.