Презентація на тему «Зорі та їх кваліфікація»Слайд #1

Зорі та їх кваліфікація. Подвійні зорі. Фізичні змінні зорі. Планетні системи інших зір
Роботу виконала:учениця 11-Б класуФілонович Вікторія

Слайд #2

ПЛАН
1) Блиск і колір зір.
2) Спільність і різноманітність температур і спектрів зір.
3) Оптичні та фізичні, візуально та спектрально подвійні зорі.
4)Затемнено подвійні зорі
5)Видима та істина орбіта супутника зорі
6) Визначення маси подвійних та поодиноких зір. Методи визначення відстані до зір.
7) Причини зміни блиску фізично змінних зір
8) Цефеїди
9) Розміри зір та густина речовини в її надрах10)Спалахуючі зорі. Нові та наднові зорі.

Слайд #3

Зо́рі  — велетенські розжарені, самосвітні небесні тіла, у надрах яких ефективно відбуваються (або відбувались) термоядерні реакції.

Слайд #4

Блиск зір
Блиск зірки – це величина, що характеризує освітленість, яка створюється зіркою на плоскості, перпендикулярній падаючим променям. Одиницею виміру Б. з. служить зоряна величина.

Слайд #5

КОЛІР ТА ТЕМПЕРАТУРА ЗІР

Слайд #6

Найяскравіша зоря північної півкулі неба
СІРІУС

Слайд #7

Оптичні та фізично подвійні зорі
Якщо дві зорі видно поряд на небесній сфері, але насправді між ними величезні відстані і жодного зв'язку нема, то їх називають оптично-подвійними.
Фізичними подвійними називають системи двох зір, які об'єднані силами всесвітнього тяжіння і обертаються навколо спільного центра мас.

Слайд #8

Візуально- та спектрально-подвійні зорі
Якщо подвійність можна помітити в телескоп, то такі зорі називають візуально подвійними.
Компоненти розташовані близько і навіть у найпотужніший телескоп неможливо виявити бінарність таких об'єктів. Ці зорі називають спектрально-подвійними.

Слайд #9

Затемнювано-подвійні зорі
Спостерігаються завдяки коливаннями блиску, зумовленим періодичними затемненнями однієї зірки іншою. Найвідомішою зорею такого типу є Алголь.

Слайд #10

Видима та істина орбіта супутника зорі
Видима орбіта візуально-подвійної зірки є проекцією істинної орбіти на картинну площину.Видимі орбіти, супутників візуально-подвійних зірок завжди мають форму еліпса . Однак головна зірка зазвичай виявляється не в фокусі такого еліпса.

Слайд #11

Визначення маси подвійних та поодиноких зір
Третій закон Кеплера в цьому випадку дає суму мас компонентів.
M1/M2=p1/p2
L=10
0,4(5-М)

Слайд #12

Визначення відстані до зір
Відстань до зір вимірюють у світлових роках , але в астрономії ще використовують одиницю парсек — відстань, для якої річний паралакс p=1

Слайд #13

Розміри зір та густина речовини в її надрах
Розміри зірок у більшості випадків звязані величиною діаметра Землі та розміром планетних орбіт. У рідких випадках розміри зірок більше ніж в 2000 раз за діаметр Сонця.

Слайд #14

Надгіганти.

Слайд #15

Яскраві гіганти.

Слайд #16

Субгіганти.

Слайд #17

Гіганти.

Слайд #18

Карлики. Сонце

Слайд #19

Карлики. Сонце

Слайд #20

Причини зміни блиску фізично змінних зір
Пульсуючі змінні
Еруптивні змінні
ЦефеїдиВіргінідиЛіриди Довгоперіодичні змінні Напівправильні змінні
Нові зоріНовоподібніЗорі типу Близнят Наднові зорі

Слайд #21

Цефеїди – пульсуючі зорі. Використання цефеїд
Цефеїди – це зорі, блиск яких періодично змінюється (за період від 0,07 до 70 діб). Найвідоміші цефеїди:
Цефея
Полярна зірка
Орла

Слайд #22

Спалахуючі зорі
Спалахуючі — змінні зірки, які різко й неперіодично збільшують свою світність у кілька разів в усьому діапазоні від радіохвиль до рентгенівського випромінювання.
Петлі зіркових плям в ультрафіолеті

Слайд #23

Наднові зірки
Зорі спектральних класів О та В, які протягом кількох днів збільшують свою яскравість у сотні мільйонів разів, називають Новими. Інколи Нова випромінює майже стільки ж енергії, скільки виділяють разом усі зорі в галактиці — такі зорі мають назву Наднових.
Нові зірки
Наднові - зорі, які завершують свою еволюцію катастрофічним вибухом.Наднові зірки - зірки, блиск яких при спалаху збільшується на десятки зоряних величин протягом декількох доби.

Слайд #24

ВИСНОВКИ:
Неозброєним оком на небі видно близько 6000 зір. Астрономи античності поділяли їх за яскравістю на шість зоряних величин. Після створення теорії внутрішньої будови зір та їхньої еволюції стало можливим і пояснення існування класів зір. Виявилося, що все різномаїття зір зумовлене здебільшого відмінностями у їх масі та залежить від еволюційного етапу, на якому перебуває зоря. Змінні зорі – це зорі, блиск яких помітно змінюється з часом. Більшість змінних зір або дуже молоді, або старі.