Презентація на тему «Елементний склад живих організмів»Слайд #1

Елементний склад живих організмів. Хімічні елементи в живій і неживій природі

Слайд #2

Відомо, що до складу клітини входять понад 70 хімічних елементів, але яких-небудь спеціальних елементів, характерних лише для живих організмів, не знайдено. Однак лише щодо 27 елементів достовірно відомо, що вони виконують певні біологічні функції.
Елементний склад
живих організмів

Слайд #3

Деякі організми інтенсивно накопичують ті чи інші хімічні елементи...

Слайд #4

Деякі морські водорості можуть накопичувати Йод
В рясці зазвичай знаходиться Радій

Слайд #5

У молюска та ракоподібних накопичується Купрум.
У хребетних – Ферум, у злаках – Силіцій, а у бактеріях - Манган

Слайд #6

Елементний склад живих організмів та об'єктів неживої природи різний. У земній корі в найбільшій кількості містяться чотири елементи: Оксиген, Силіцій, Алюміній і Ферум. А в живих організмах у найбільшій кількості містяться такі елементи, як Гідроген, Оксиген, Карбон і Нітроген. Саме ці елементи становлять основу тих хімічних сполук, цо виконують важливі біологічні функції.

Слайд #7

Через діяння людини в природні відкладається дуже багато сірки. Дуже багато її у літосфері, це спричиняє погіршення питної води.

Слайд #8

Хімічні елементи відіграють велику роль у житті людини. Без хімічних лементів людський організм не міг би існувати. Навіть не велика недостатність цих елементів може привести до тяжких захворювань.

Слайд #9

Макроелементи,
мікроелементи
та ультрамікроелементи

Слайд #10

Хімічні елементи, що входять до складу живих організмів і виконують біологічні функції, називають біогенними. За кількісним складом їх поділяють на три групи: макроелементи, мікроелементи та ультрамікроелементи.

Слайд #11

Макроелементи становлять основну масу сухої ресовини організму. Вони беруть участь в утворенні органічних сполук і неорганічних речовин у живих організмах. Це Оксиген, Гідроген, Карбон, Нітроген, Фосфор, Сульфур, Калій, Кальцій, Магній, Натрій та Хлор.
Макроелементи

Слайд #12

Мікроелементи – переважно йони важких металів, що входять до складу життєво важливих речовин, в організмах містяться в дуже незначних кількостях. Це, наприклад, Ферум, Бор, Кабальт, Купрум, Цинк, Цод, Бром, Венедій.
Мікроелементи

Слайд #13

Фізіологічна роль ультрамікроелементів в організмах рослин і тварин остаточно не визначина. Вони знаходяться в організмах в дуже малій кількості. До цієї групи належать Уран, Радій, Аурум, Аргентум, Берилій, Цезій, Селон та багато інших.
Ультрамікроелементи

Слайд #14

Інформацію взято із підручник біології за
10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Вид-во “Ранок”, 2010.-256 с.: іл.

Слайд #15

Якщо ви бажаєте переглянути презентацію ще раз – натисніть на смайлик.
Кінець