Презентація на тему «Безробіття» (варіант 9)Слайд #1

Підготувала:
учениця 11 класу
гімназії ім. Васильченка
Деркач Катерина
БЕЗРОБІТТЯ

Слайд #2

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Стаття 43
Безробіття — це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи й заробітку.

Слайд #3

Причини безробіття
Глибокі структурні зрушення в економіці
Спади і кризи в економіці
Зміни в демографічній структурі населення
Нерівномірне розміщення продуктивних сил
Упровадження нових технологій
Сезонні коливання рівня виробництва окремих галузей

Слайд #4

Рівень безробіття розраховується як відношення чисельності безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, до працездатного населення працездатного віку. Значний недолік такої методики розрахунку полягає у заниженні реального числа безробітних, оскільки в країнах, де соціальна допомога безробітним низька або де фактично відсутня, багато осіб не реєструються як безробітні на біржі праці. Згаданий феномен також спостерігається у сільських регіонах, де працездатне населення займається обробкою (власної) землі, що не охоплюється статистикою як діяльність господарювання.

Слайд #5

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ

Слайд #6

Закон Оукена – зростання фактичного рівня безробіття на 1% супроводжується відставанням обсягу валового внутрішнього продукту на 2,5%.

Слайд #7

Види безробіття:
Фрикційне
Технологічне
Застійне
Циклічне
Приховане

Слайд #8

Фрикційне
Фрикційне безробіття
виникає, коли люди тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця праці, професій. Цей вид безробіття виникає в короткостроковому вимірі

Слайд #9

Породжується тривалою відсутністю роботи
Приховане
Виражається в режимі неповного робочого дня
Циклічне
Виникає в періоди економічного спаду та обумовлене зниженням сукупного попиту на робочу силу

Слайд #10

технологічне
Пов'язане зі змінами в технології виробництва з причин:
*ліквідація застарілих технологій
*поява нових професій, пов'язаних з технічним прогресом
*зміна споживчих смаків

Слайд #11

НАСЛІДКИ
Економічні:
♦ Втрата частини ВВП.
♦ Скорочення податкових надходжень до державного бюджету.
♦ Зростання державних витрат на виплату допомоги з безробіттям.
Соціальні:
♦ Зниження рівня життя населення.
♦ Зниження рівня народжуваності і підвищення рівня смертності.
♦ Від'їзд інтелектуальної еліти за кордон.

Слайд #12

Державні програми
зайнятості

Слайд #13

Рекомендації щодо регулювання рівня безробіття в Україні можна сформулювати наступним чином:
• впровадження системи пільгового оподаткування з метою стимулювання роботодавців, які працевлаштовують молодь;
• розвиток прогресивних технологій, що можуть забезпечити підвищення якості праці та створення більшої кількості робочих місць по регіонам;
• надання субсидій випускникам курсів перекваліфікації, організація стажування незайнятих на підприємстві;
• компенсація страхових вкладів роботодавцям у випадку, якщо безробітні робітники працевлаштувалися;
• моніторинг ринку праці з метою оптимізації кількості навчання та підвищення якості освітніх послуг;
• розвиток професійної технічної освіти;
• забезпечення доступу до бази даних вакансій, оперативне оновлення бази даних та підвищення якості вакансій;
• збільшення можливостей для самостійного пошуку вакансій для осіб працездатного віку;
• розробка механізму стимулювання роботодавців стосовно надання інформації про конкурентоспроможні робочі місця;
• посилення взаємодії та координації роботи державних та приватних служб зайнятості.

Слайд #14