Презентація на тему «Металургійні руди. Загальні методи добування металів»Слайд #1

Металургійні руди. Загальні методи добування металів

Слайд #2

Руди – це мінерали та їх суміші, придатні для промислового добування металів
Галузь промисловості, основою якої є добування металів із руд, називають металургією.
Сфера чорної металургії – виробництво чавуну, сталі, сплавів на основі заліза, а кольорової – добування інших металів.

Слайд #3

Рутил
молібденіт
сфалерит

Слайд #4

Кам'яний вік

Слайд #5

Мідний вік

Слайд #6

Бронзовий вік

Слайд #7

Залізний вік

Слайд #8

Поширення металів у природі
У природі метали поширені у різному вигляді:
У самородному стані: мідь, золото, срібло, іноді ртуть;
У вигляді оксидів: магнетит Fe3O4, гематит Fe2O3, та ін.;
Змішані оксиди:
каолін Al2O3·2SiO2·2H2O,
алуніт (Na,K)2O· Al2O3·2SiO2 та ін.;
Сульфіди: галеніт PbS, кіновар HgS, пірит FeS2 мідний колчедан CuFeS2;
Хлориди: сильвін KCl, галіт NaCl, сильвініт KCl· NaCl, карналіт KCl·MgCl2·6H2O,
Сульфати: глауберова сіль Na2SO4 ·10H2O, гіпс СаSO4 ·2H2O, барит ВаSO4;
Карбонати: крейда, мармур, вапняк СаСO3, магнезит MgСO3;
Фосфати: апатит Са3 (РO4)2

Слайд #9

Способи одержання металів
Оксидні руди найчастіше відновлюють коксом або карбон (ІІ) оксидом, рідше воднем.
NiO + C = Ni + CO
Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4СО2
MoO3 + 3H2 = Mo + 3H2O

Слайд #10

Способи одержання металів
Метали можна відновлювати з їхніх оксидів і галогенідів іншими, більш активними металами за високої температури. Цей процес називається металотермією.
а) магнійтермія:
2Mg +UF4 = 2MgF2 + U
б) алюмінотермія:
2Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2Fe

Слайд #11

Способи одержання металів
Метали можна відновлювати і за допомогою деяких неметалів, наприклад, силікотермія.
Si + 2MgO = SiO2 + 2Mg

Слайд #12

Способи одержання металів
Сульфідні руди спочатку випалюють:
2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2
А потім одержаний оксид металу відновлюють вугіллям (коксом).
PbO + C = Pb + CO