Презентація на тему «Астрономія» (варіант 6)Слайд #1

Астрономія

Слайд #2

Астрономія – наука про небесні світила, про закони їхнього
руху, будови і розвитку, а також про будову і розвиток
Всесвіту в цілому. Астрономія вивчає всю сукупність
небесних світил: планети та їх супутники, метеорні тіла і
комети, Сонце, зорі і т.д.
Основа астрономії – спостереження.

Слайд #3

Небесна сфера – це уявна сфера довільного радіуса, в центрі якої
знаходиться спостерігач і на яку спроектовано всі світила так, як він
бачить їх у певний момент часу з певної точки простору.

Слайд #4

Сузір'я – це певна
ділянка зоряного неба
чітко окресленими
межами, що
охоплює всі належні їй
світила і яка має власну
назву.
Зір, які можна побачити
неозброєним оком, на
небі Землі 6000.

Слайд #5

Сузір'я – це певна
ділянка зоряного неба
чітко окресленими
межами, що
охоплює всі належні їй
світила і яка має власну
назву.
Зір, які можна побачити
неозброєним оком, на
небі Землі 6000.

Слайд #6

Зодіакальні сузір'я і знаки Зодіаку
Шлях Сонця на небі уздовж екліптики пролягає серед певних сузір'їв, які здавна
мають назву зодіакальних. Слово “зодіак” означає “коло із зображеннями тварин”
або “пояс тварин”. В зодіаку налічується 12 сузір'їв. Зауважимо: з 20 листопада по
18 грудня Сонця перебуває у 13-му сузір'ї – Змієносця, проте воно до числа
зодіакальних не зараховано.
Знак Зодіака – це дуга екліптики протяжністю в 30о, позначена назвою відповідного
зодіакального сузір'я.

Слайд #7

Земля і Місяць
Земля бере участь у двох рухах у просторі: обертається навколо осі
та рухається навколо Сонця з середньою швидкістю 30км/м на середній
віддалі 149,6 млн. км. Завдяки рухові Землі по орбіті з періодом 365 діб 5
год. 48 хв. 46 с Сонце, відображаючи цей рух, переміщується
небом серед зір з тим же періодом у напрямку, протилежному добовому
обертанню неба, із заходу на схід.
Місяць – найближче до Землі небесне тіло, яке знаходиться
від неї на середній віддалі 384 400 км і має радіус 1 738 км.
Відношення маси Місяця до маси Землі у порівнянні з подібною величиною
для супутників інших планет дуже велике і становить 1:81. друге місце
посідає супутник Нептун Тритон, але його маса вже у 700 разів менша за
масу планети. Тому є всі підстави вважати систему Земля-Місяць
подвійною планетою.

Слайд #8

Земля і Місяць
Земля бере участь у двох рухах у просторі: обертається навколо осі
та рухається навколо Сонця з середньою швидкістю 30км/м на середній
віддалі 149,6 млн. км. Завдяки рухові Землі по орбіті з періодом 365 діб 5
год. 48 хв. 46 с Сонце, відображаючи цей рух, переміщується
небом серед зір з тим же періодом у напрямку, протилежному добовому
обертанню неба, із заходу на схід.
Місяць – найближче до Землі небесне тіло, яке знаходиться
від неї на середній віддалі 384 400 км і має радіус 1 738 км.
Відношення маси Місяця до маси Землі у порівнянні з подібною величиною
для супутників інших планет дуже велике і становить 1:81. друге місце
посідає супутник Нептун Тритон, але його маса вже у 700 разів менша за
масу планети. Тому є всі підстави вважати систему Земля-Місяць
подвійною планетою.

Слайд #9

Земля і Місяць
Земля бере участь у двох рухах у просторі: обертається навколо осі
та рухається навколо Сонця з середньою швидкістю 30км/м на середній
віддалі 149,6 млн. км. Завдяки рухові Землі по орбіті з періодом 365 діб 5
год. 48 хв. 46 с Сонце, відображаючи цей рух, переміщується
небом серед зір з тим же періодом у напрямку, протилежному добовому
обертанню неба, із заходу на схід.
Місяць – найближче до Землі небесне тіло, яке знаходиться
від неї на середній віддалі 384 400 км і має радіус 1 738 км.
Відношення маси Місяця до маси Землі у порівнянні з подібною величиною
для супутників інших планет дуже велике і становить 1:81. друге місце
посідає супутник Нептун Тритон, але його маса вже у 700 разів менша за
масу планети. Тому є всі підстави вважати систему Земля-Місяць
подвійною планетою.

Слайд #10

Планети земної групи
Меркурій
Венера
Марс
Меркурій – найближча до Сонця планета. За розмірами
вона не набагато більша від Місяця: її екваторіальний
радіус становить 2439 км, а сила тяжіння у 2,6 рази
менша від земної.
Венера – друга в Сонячній системі й найближча до Землі
планета. З періодом 224,7 млн. км по майже коловій орбіті. Радіус
і маса планети мало відрізняються від земних, відповідно 6051 км
і 0,82m. Сила тяжіння на Венері становить 0,9 сили тяжіння на
Землі.
Марс – четверта планета Сонячної системи, яка з періодом
687 земних діб рухається навколо Сонця на середній відстані 228
млн. км. За розмірами Марс майже удвічі, а за масою – в дев'ять
разів менший від Землі, сила тяжіння на Марсі становить 0,39
земної.

Слайд #11

Планети-гіганти
Юпітер
Сатурн
Уран і Нептун
Плутон
Юпітер – найбільша планета Сонячної системи, яка з періодом
11,86 земного року обертається навколо Сонця. На Юпітері добре
помітні смуги, що простягаються паралельно екватору, вони
поступово змінюються протягом років. У 1831р. в південній півкулі
Юпітера було виявлено Велику Червону Пляму. Юпітер має 28
супутників, найбільші з них – Іо, Європа, Ганімед і Каллісто.
Ганімед найбільший серед супутників у всій Сонячній системі.
Сатурн – дуга планета-велетень. Вона обертається навколо
Сонця з періодом обертання 29,5 земних років. Її маса в 95 раз
більша за масу Землі. Сатурн має густину нижчу за густину води –
лише 0,7 г/см3. планета має систему кілець, які добре видно.
Уран має екваторіальний період обертання навколо осі 17 год.
14хв. Він рухається навколо Сонця “лежачи на боці”, і
обертається, як Венера у зворотному напрямку. Нептун має
Екваторіальний період обертання 17 год42 хв. Уран має 5 супутників, а
Нептун – 8(найбільший з них Тритон).
Плутон рухається навколо Сонця з періодом 248,4 земних років. Плутон
має супутник, який здійснює оберт навколо нього за 6,4 доби. Радіус орбіти
Харона дорівнює 19640 км. Ця планета є найменшою у сонячній системі.

Слайд #12

Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон

Слайд #13

Молочний Шлях(Чумацький Шлях)
Молочний Шлях – це відносно яскрава
сріблясто-біла смуга на зоряному небі.
Кільце Молочного Шляху утворюють
найближчі до нас зорі Галактики, яка як
зоряна система має вигляд диска чи
двоопуклої лінзи.

Слайд #14

Молочний Шлях(Чумацький Шлях)
Молочний Шлях – це відносно яскрава
сріблясто-біла смуга на зоряному небі.
Кільце Молочного Шляху утворюють
найближчі до нас зорі Галактики, яка як
зоряна система має вигляд диска чи
двоопуклої лінзи.

Слайд #15

Молочний Шлях(Чумацький Шлях)
Молочний Шлях – це відносно яскрава
сріблясто-біла смуга на зоряному небі.
Кільце Молочного Шляху утворюють
найближчі до нас зорі Галактики, яка як
зоряна система має вигляд диска чи
двоопуклої лінзи.

Слайд #16

Молочний Шлях(Чумацький Шлях)
Молочний Шлях – це відносно яскрава
сріблясто-біла смуга на зоряному небі.
Кільце Молочного Шляху утворюють
найближчі до нас зорі Галактики, яка як
зоряна система має вигляд диска чи
двоопуклої лінзи.

Слайд #17

Діаграма мас

Слайд #18

Діаграма мас планет-гігантів