Презентація на тему «База даних»Слайд #1

База даних (БД) – це сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігаються у зовнішній пам'яті комп'ютера, і організовані за певними правилами, які передбачають загальні принципи опису, зберігання і обробки даних.

Слайд #2

Проектування бази даних
Визначення мети створення бази даних.
Визначення таблиць, що їх повинна містити база даних.
Визначення необхідних у таблиці полів.
Завдання індивідуального значення кожному полю.
Визначення зв'язків між таблицями.
Відновлення структури бази даних.
Додавання даних і створення запитів, форм, звітів та інших об'єктів бази даних.
Використання засобів аналізу в СУБД.

Слайд #3

Докладніше про етапи:
Визначення мети створення бази даних

Слайд #4

Визначення таблиць, які повинні містити база даних.

Слайд #5

інформація в таблиці не повинна дублюватися. Не повинно бути повторень і між таблицями. Коли певна інформація зберіга­ється лише в одній таблиці, то і змінювати її доведеться лише в одному місці. Це робить роботу ефективнішою, а також виклю­чає можливість розбіжності інформації в різних таблицях. На­приклад, в одній таблиці мають міститися адреси й телефони клі­єнтів;
кожна таблиця повинна містити інформацію лише на одну тему. Дані на кожну тему опрацьовуються набагато легше, якщо вони утримуються в незалежних одна від іншої таблицях. Наприклад, адреси та замовлення клієнтів зберігаються в різних табли­цях, щоб у разі вилучення замовлення інформація про клієнта за­лишилася в базі даних.

Слайд #6

Визначення необхідних у таблиці полів.
кожне поле має бути пов'язане з темою таблиці;
не рекомендується включати до таблиці дані, що є резуль­татом виразу;
у таблиці має бути вся необхідна інформація;
інформацію варто розбивати на найменші логічні одиниці (наприклад, поля «Ім'я» і «Прізвище», а не загальне поле «Ім'я»)

Слайд #7

Задання індивідуального значення кожному полю

Слайд #8

Визначення зв'язків між таблицями.

Слайд #9

Відновлення структури бази даних.

Слайд #10

Додавання даних і створення інших об'єктів бази даних

Слайд #11

Використання засобів аналізу в СУБД

Слайд #12

Дякую за увагу!
Проект: Тодорука Владислава