Презентація на тему «Безробіття» (варіант 1)Слайд #1

Безробіття

Слайд #2

Безробіття – соціально-економічне явище в суспільстві, за якого частина активного працездатного населення не може знайти роботи, яку вона здатна виконувати, що обумовлено перевищенням пропозиції праці над попитом на неї.

Слайд #3

Причини безробіття

Слайд #4

Види безробіття
Фрикційне
Застійне
Технологічне
Циклічне
Приховане

Слайд #5

Фрикційне
Пов'язане з пошуком нового місця роботи з різних причин
*зміна місця проживання
*тимчасова втрата сезонної роботи
*звільнення
*пошук більш вигідної роботи

Слайд #6

Застійне
Породжується тривалою відсутністю роботи
Приховане
Виражається в режимі неповного робочого дня
Циклічне
Виникає в періоди економічного спаду та обумовлене зниженням сукупного попиту на робочу силу

Слайд #7

Технологічне (структурне)
Пов'язане зі змінами в технології виробництва з причин:
*ліквідація застарілих технологій
*поява нових професій, пов'язаних з технічним прогресом
*зміна споживчих смаків

Слайд #8

Наслідки
Економічні
Втрата частини ВВП
Скорочення податкових надходжень до державного бюджету
Зростання державних витрат на виплату допомоги з безробіттям
Соціальні
Зниження рівня життя населення
Зниження рівня народжуваності і підвищення рівня смертності
Від'їзд інтелектуальної еліти за кордон

Слайд #9

Державні програми
зайнятості