Презентація на тему «Білки» (варіант 8)Слайд #1

Презентація по хімії
на тему: «Білки»

Слайд #2

02
Що таке білки?
Білки, або протеїни (від греч. «протес» — «перший»), — це природні органічні сполуки, які забезпечують всі життєві процеси будь-якого організму.

Слайд #3

Хто є засновником хімії білка?
Вперше білок був виділений
(у вигляді клейковини) в 1728 р. італійцем Якопо Бартоломео Беккаріа (1682 - 1766) з пшеничного борошна. Ця подія прийнято вважати народженням хімії білка.

Слайд #4

З чого складається білок?
O2
N
C
H2
S

Слайд #5

Молекули білків - ланцюги, побудовані з амінокислот
Склад білків
Модель білка
Модель амінокислоти

Слайд #6

Первинна структура
Первинна структура - число і послідовність амінокислот, з'єднаних один з одним пептидними зв'язками в поліпептидного ланцюга

Слайд #7

Вторинна структура
Для будь-якого білка характерна крім первинної ще й певна вторинна структура. Зазвичай білкова молекула нагадує розтягнуту пружину.

Слайд #8

Третинна структура
Поліпептидні ланцюги згорнуті особливим чином в компактну глобулу. Спосіб згортання поліпептидних ланцюгів глобулярних білків називається третинною структурою

Слайд #9

Четвертинна структура
Багато білків з особливо складною будовою складаються з декількох поліпептидних ланцюгів. Спосіб спільної упаковки та укладання цих поліпептидних ланцюгів називають четвертинною структурою білка

Слайд #10

Четвертинна структура
Багато білків з особливо складною будовою складаються з декількох поліпептидних ланцюгів. Спосіб спільної упаковки та укладання цих поліпептидних ланцюгів називають четвертинною структурою білка

Слайд #11

Фізичні властивості білка
Білок у твердому стані
Гемоглобін

Слайд #12

Транспортна функція
Гемоглобін з'єднується в легенях
з киснем, перетворюючись на оксигемоглобіну. Досягаючи з током крові органів і тканин, оксигемоглобіну розщеплюється і віддає кисень.
Полягає у зв'язуванні та доставки (транспорті) різних речовин від одного органу до іншого.

Слайд #13

Захисна функція
Антитіла знешкоджують речовини, що надходять в організм або з'являються в результаті життєдіяльності бактерій і вірусів
Білок плазми крові фібриноген, беручи участь
у згортанні крові, зменшує крововтрати.

Слайд #14

Структурна функція
Білки становлять основу будови клітини
Гідролізований колаген
(білок сполучної тканини)

Слайд #15

Білки, жири і вуглеводи - основа харчування

Слайд #16

Амінокислоти
Усього амінокислот
понад 100 видів. Білки будуються тільки з 20 амінокислот.
Білки складаються з амінокислот.

Слайд #17

Білок
амінокислоти
амінокислоти
білок
білок

Слайд #18

Незамінні амінокислоти
Амінокислоти, які організми не синтезує, називаються незамінними. Всього їх восьмеро: лізин, метіонін, триптофан, лейцин, ізолейцин, валін, треонін і фенілаланін.
Незамінні амінокислоти повинні надходити в організм з їжею

Слайд #19

Повноцінні і неповноцінні білки
Повноцінні білки - це ті,
до складу яких входять всі незамінні амінокислоти.
Неповноцінні білки містять
не всі незамінні амінокислоти

Слайд #20

Повноцінні білки

Слайд #21

Висновок
Білки - обов'язкова складова частина всіх живих клітин, грають винятково важливу роль у живій природі, є головним, найбільш цінним і незамінним компонентом харчування.
Білки є основою структурних елементів і тканин, підтримують обмін речовин і енергії, беруть участь у процесах росту і розмноження, забезпечують механізми рухів, розвиток імунних реакцій, необхідні для функціонування всіх органів і систем організму.