Презентація на тему «Біосфера» (варіант 6)Слайд #1

Біосфера та її межі. Основні положення вчень В.Вернадського про біосферу.
Підготувалаучениця 11 – А класуВепрук Анастасія

Слайд #2

Біосфера
Біосфера — це своєрідна оболонка Землі, що охоплює всю сукупність живих організмів і ту частину речовини планети, яка перебуває в безперервному обміні з цими організмами.

Слайд #3

Вперше термін “біосфера” використав австрійський геолог Е. Зюсс у 1875 р.
Термін «біосфера»

Слайд #4

Учення про біосферу як особливу частину Землі, населену живими організмами, створив український вчений В.І. Вернадський.
В 1926 р. було опубліковано його книгу «Біосфера», в якій автор сформував основні ідеї стосовно біосфери.
Вчення Вернадського про біосферу

Слайд #5

Основні положення вчення Вернадського про біосферу
біосфера не просто одна з оболонок Землі, це організована оболонка;
бути живим - значить бути організованим (відповідно до ролі і функцій живих організмів у природі їх поділяють на продуцентів, консументів, редуцентів);
головною формою діяльності живих організмів у біосфері є їхня біогеохімічна робота, яка виявляється у формі незамкнутих і незворотних потоків енергії і речовин між основними компонентами біосферної цілісності;
такі потоки енергії і речовин В. Вернадський називав біогеохімічними циклами, оскільки до процесів колообігу долучаються все нові й нові організми;
біогеохімічна циклічність є суттю організованості й еволюції біосфери.

Слайд #6

Структура біосфери
Біосфера має певні межі. Вона охоплює нижню частину атмосфери (до висоти озонового шару), всю гідросферу і верхні шари літосфери.