Презентація на тему «Явище ізомерії. Структурна ізомерія»Слайд #1

Явище ізомерії. Структурна ізомерія
Виконав Пивоварчук Вадим

Слайд #2

Мета.
З'ясувати явище ізомерії.
Ознайомити з міжнародною номенклатурою.
Почати формувати вміння складати графічні формули та називати ізомери парафінів за міжнародною номенклатурою.
Демонстрації: 1. Моделі молекул вуглеводнів.
Лабораторний дослід № 1. Виготовлення моделей молекул парафінів.

Слайд #3

Яке положення ТХБ ілюструє даний приклад?
С2Н6О
Н Н
l l
Н – С – С – О –Н
l l
Н Н
Н Н
l l
Н – С – О – С – Н
l l
Н Н
газ, tкип = -240
не розчинна у воді
не реагуе зNa
рідина, tкип = 780
Розчинна у воді
реагуе з Na

Слайд #4

С2Н6
Н Н
| |
Н – С – С – Н
| |
Н Н
Н Н
| |
Н – С = С – Н
| |
Н Н
!
Яке положення ТХБ ілюструє даний приклад?

Слайд #5

Более активен
Менее активен
Яке положення ТХБ ілюструє даний приклад?

Слайд #6

СН≡СН– С – СН3
|
СН3
Найди помилку в формулах:
СН
|
СН3–СН2–СН3
СН3=СН3-СН3
I В
II В
3
3

Слайд #7

Як Бутлеров пояснив протиріччя в органічній хімії?
CH4 C2H4 C2H2 C3H8
IV
II
I
8/3
С2Н6О
етиловий спирт
Диметиловий этер
ізомери

Слайд #8

Ізомери - речовини, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різні будова і властивості.

Слайд #9

Порядок визначення ізомерів
1 2 3
1
2
3
С5Н12
С4Н10
С4Н10
С4Н10
ізомери

Слайд #10

Ізомерія - явище існування різних речовин, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різні будова і властивості.

Слайд #11

Види ізомерії
1. Структурна ізомерія
карбонового ланцюга
положення кратного зв'язку
положення функціональної групи
2. Міжкласова ізомерія
3. Просторова ізомерія
цис-, транс-ізомерія
оптична ізомерія

Слайд #12

Структурна ізомерія
явище, при якому існують сполуки, однакові за складом і молекулярною масою, але розрізняються за будовою і властивостями- ізомери.

Слайд #13

Обумовлена ​​здатністю атома карбону утворювати різного роду ланцюги;
Чим відрізняються формули ізомерів?
Ізомерія карбонового скелету
Ізомери відрізняються типом карбонового скелета;
ізомери
С4Н10
С4Н10

Слайд #14

Ізомерія карбонового скелету

Слайд #15

Обумовлена ​​здатністю атома вуглецю утворювати різні типи зв'язків;
Ізомерія положення кратного зв'язку
С4Н8
С4Н8
Чи будуть ці речовини ізомерами?
1 2 3 4
1 2 3 4
Чим відрізняються ізомери?
Ізомери відрізняються положенням кратного звязку;

Слайд #16

Ізомерія положення функціональної групи
Чи будуть ці речовини ізомерами?
Чим відрізняються формули ізомерів?
Ізомери відрізняються положенням функціональної групи;
С4Н10О2N
С4Н10О2N
4 3 2 1
4 3 2 1

Слайд #17

Міжкласова ізомерія
Ізомери відносяться до різних класів сполук;
С4Н8
С4Н8
алкен
циклоалкан

Слайд #18

Просторова ізомерія
- явище, що полягає в існуванні ізомерів сполук, однакових за складом і молекулярною масою, але які розрізняються по розташуванню атомів в просторі та різних за властивостями.

Слайд #19

Просторові ізомери
- Це речовини, молекули яких відрізняються положенням у просторі атомів або груп атомів.
Просторові ізомери діенів

Слайд #20

Геометрична ізомерія
Явление существования изомеров, одинаковых по составу и молекулярной массе, но различающихся по расположению атомов в пространстве и по свойствам
Більш активний
Менш активний
С4Н8

Слайд #21

Цис-, транс - ізомерія
Цис-ізомер
Транс-ізомер

Слайд #22

Оптична ізомерія
Явище при якому молекули сполук відображаються, як дзеркальне відображення

Слайд #23

Види ізомерії
Структурна
Карбонового скелету
Положення
Міжкласова
Просторова (стереоізомерія)
Геометрична
Оптична

Слайд #24

Найди ошибку:
СН≡ С – СН2-СН3
l
СН2

Слайд #25

Порядок визначення ізомерів
1 2 3
1
2
3
С5Н12
С4Н10
С4Н10
С4Н10
ізомери
Визначимо молекулярну формулу речовин
Розгалужений вуглецевий скелет пронумеруємо з того краю, де ближче кратна зв'язок (розгалуження, функціональна група)
Порівняємо будову