Презентація на тему «Базові структури алгоритмів і використання їх при розв’язуванні задач»Слайд #1

Базові структури алгоритмів і використання їх при розв'язуванні задач

Слайд #2

Алгоритм - це точний і зрозумілий опис послідовності дій над заданими об'єктами, що дозволяє отримати кінцевий результат.
Базові структури алгоритмів (керуючі структури) – це способи керування процесом обробки даних.
Існує три базові структури алгоритмічної конструкції:
1. лінійні алгоритми (слідування)
2. умова (розгалуженя)
3. цикли (повторення)

Слайд #3

Лінійна структура передбачає, що тіло алгоритму являє собою послідовність команд, виконуваних одна за одною.

Слайд #4

Умова (розгалуження) – це керуюча структура, що передбачає можливість вибору з кількох варіантів, для кожного з яких, залежно від умови виконується різна послідовність команд.

Слайд #5

Цикл – це керуюча структура, що дозволяє багаторазово повторювати задану послідовність команд.

Слайд #6

Алгоритми дуже корисні при розвязуванні задач, є дуже багато прикладів: