Презентація на тему «Амінокислоти» (варіант 2)Слайд #1

АМІНОКИСЛОТИ
Приготував л-ст Голик Б.С.

Слайд #2

СКЛАД МОЛЕКУЛ, ВИЗНАЧЕННЯ
Амінокислоти – гетерофункціональні сполуки, до складу яких обов'язково входять карбоксильна ( -СООН ) та аміногрупа ( -NН2 ), які пов'язані з вуглеводневим радикалом.
Найпростіша амінокислота – аміноетанова (гліцин):
NН2-СН2-СООН

Слайд #3

КЛАСИФІКАЦІЯ АМІНОКИСЛОТ

Слайд #4

ЗАГАЛЬНА ФОРМУЛА
Для ά - амінокислот загальна формула має вигляд:
NН2 – СН – СООН
І
R

Слайд #5

ІЗОМЕРІЯ АМІНОКИСЛОТ
Ізомерія карбонового скелета.
Ізомерія положення аміногрупи.
СН3
|
NH2 – C*-Н
׀
СООН 2-амінопропанова кислота
α-амінопропанова кислота
аланін – ала, Аlа

Слайд #6

НОМЕНКЛАТУРА АМІНОКИСЛОТ
Систематична номенклатура: назва утворюється від назви відповідного алкану (нумерація ланцюжка від атома Карбону карбоксильної групи) додаванням префікса аміно-, суфікса –ова і слова кислота.
Традиційна номенклатура: до назви відповідної карбонової кислоти додають префікс аміно-, а місце аміногрупи позначають літерами ά, β, γ, δ тощо.
Для амінокислот, що входять до складу білків, використовують тривіальні назви, причому скорочені, в тому числі у латинському написанні.

Слайд #7

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Тверді кристалічні речовини.
Мають високі температури плавлення.
Добре розчиняються у воді.
Мають різний смак: солодкий, гіркий або зовсім без смаку; все залежить від радикала – R в молекулі амінокислоти.
Цим властивостям відповідає структура амінокислот як внутрішніх солей, тому їхні формули часто записують у вигляді біполярного йона:
Н3N⁺-СН2-СОО¯↔Н2N-СН2-СООН

Слайд #8

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Взаємодіють з кислотами:
Н2N-СН2-СООН + НСІ → (Н3N-СН2-СООН)⁺СІ¯
Взаємодіють з лугами:
Н2N-СН2-СООН + NaОН → Н2N-СН2-СООNa + H2O
Взаємодіють між собою:
NH2-CH2-COOH + НNH-CH2-COOH →
→NH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH
пептидний
зв'язок

Слайд #9

СПОСОБИ ДОБУВАННЯ
В промисловості – гідролізом білків, а іноді через мікробіологічний синтез.
В лабораторії поетапно, наприклад:
оцтова кислота → хлороцтова кислота →
→ амінооцтова кислота

Слайд #10

ЗНАЧЕННЯ АМІНОКИСЛОТ
20 α - амінокислот входять до складу білків, причому 8 з них належать до незамінних.
Хворим або виснаженим людям іноді вводять амінокислоти у кров для підтримки сил організму.
Деякі амінокислоти являються ліками.
Синтетичні амінокислотами підгодовують сільськогосподарських тварин.

Слайд #11

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!